Door vuur ten einde.

God had spijt dat HIJ de mens gemaakt had, toen HIJ al de ongerechtigheid zag die mensen veroorzaakten.
Eigenlijk werd deze ongerechtigheid door getransformeerde engelen veroorzaakt, dat zij de dochters van de mensen zwanger hadden gemaakt en daaruit de reuzen kwamen, die de slechtheid over de aarde brachten.- Gen.6:1-7/ 2 Petr.2:4

Die aarde zou God door water vernietigen, maar niet alle mensen waren onrechtvaardig, neen, Noach met zijn gezin werd gespaard, waar nu de gehele geslacht van Adam leeft.
Gen.6:8/ 2 Petr.2:5

We zien nu om ons heen de ongerechtigheid over de aarde wederom gebeuren. Zal God nu de wereld sparen? Of zou HIJ weer spijt hebben dat HIJ de mens heeft laten leven?

We weten, dat wie zich door Jezus Christus als Verlosser heeft bekeert, vrij zijn van de toorn van God over alle ongerechtigheid die over de huidige wereld heerst.

God zal deze wereld niet door water laten vernietigen, neen, door VUUR.

Zefanja 3:8

Daarom verwacht MIJ, spreekt de HEERE, die dag wanneer IK MIJ opmaak tot de roof, want MIJN oordeel is, de heidenen te verzamelen, de koninkrijken te vergaderen, om over hen MIJN gramschap, om de gehele hitte van MIJN toorn uit te storten, want het gehele land van de aarde zal door vuur van MIJN ijver verteerd worden.

Wie in het Licht van Jezus Christus wandelt door de Heilige Geest, zal die dag niet komen als een dief in de nacht.

1 Thessalonicenzen 5:1-6
Maar over de tijden en gelegenheden, broeders, is het niet nodig, dat u geschreven wordt, immers, gij weet zelf zeer goed, dat de dag van de HEEREN zó komt, als een dief in de nacht.
Terwijl de wereld zegt: het is vrede en zekerheid, dan zal een plotselinge verderf komen, gelijk als de weeën van een zwangere vrouw, en zij zullen geenszins ontkomen.
Maar gij, broeders, wandelt niet in duisternis, zodat die dag u als een dief overvallen zou, want gij zijt allen kinderen van de dag en kinderen van het licht.
Wij behoren niet aan de nacht of duisternis toe, laten wij dan ook niet slapen gelijk de anderen (van het andere evangelie), doch wakker en nuchter zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *