Vertrouwen op de HEERE God.

Vertrouw op de HEERE God.

Psalm 36:10,11
Bij U is de Bron van het leven, in UW Licht zien wij het licht.
Bestendig UW goedertierenheid voor wie U kennen, en UW gerechtigheid voor de oprechten van hart.

Hoe gaat men God dan kennen?

Psalm 37:5,6/ Spreuken 3:5-8
Wentel uw weg op de HEERE en vertrouw op HEM, en HIJ zal het maken, HIJ zal uw gerechtigheid doen opgaan als het licht, en uw recht als de middag./
Vertrouw op de HEERE met geheel uw hart en steun op uw verstand niet.
Ken HEM in al uw wegen, dan zal HIJ uw paden recht maken.
Wees niet eigenwijs, maar heb ontzag voor HEM, wijkt van het kwade (hart van eigenwijsheid).
Het zal een medicijn zijn voor uw vlees, en een bevochtiging voor uw gebeente.

Vertrouwen op God, is HEM geloven. Vertrouwen is geloven, want wie geloofd, vertrouwd erop dat wat hij gelooft, gebeurt.

Jeremiah 17:5-8
Zo zegt de HEERE:
Vervloekt is de man die op de mens vertrouwt en vlees tot zijn arm stelt, wiens hart van de HEERE wijkt, hij zal zijn als een kale struik in de steppe, die het niet merkt, als er iets goeds komt, maar staat in dorre oorden in de woestijn, een zout en onbewoond land.
Gezegend is de man die op de HEERE vertrouwt, en bij wie het vertrouwen bij de HEERE is, hij zal zijn als een boom, aan het water geplant, die zijn wortels tot aan een rivier uitslaat, en het niet bemerkt, als er hitte komt, maar zijn loof blijft groen, die in een jaar van droogte geen zorgen heeft en niet stopt met vrucht te dragen.

Om in vertrouwen te zijn bij God, is te wandelen in de Geest, niet God te behagen in het vlees.-Rom.8:6-8

Galaten 5:16-18,(19) 22-26
Dit bedoel ik:
Wandelt door de Geest en voldoet niet aan het begeren van het vlees.
Want het begeren van het vlees druist in tegen de Geest en dat van de Geest tegen het vlees, want deze staan tegenover elkander, zodat gij niet doet wat gij maar wenst.
Indien gij u echter door de Geest laat leiden, dan zijt gij niet onder de wet.
(Het is duidelijk, wat de werken van het vlees zijn:…)
Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.
Tegen de zodanige is de wet niet.
Want wie Christus Jezus toebehoren, hebben het vlees met de hartstochten en begeerten gekruisigd.
Indien wij door de Geest leven, laten wij dan ook door de Geest wandelen, het spoor behouden.
Wij moeten niet praalziek zijn, elkander tarten, elkander tergen.

Johannes 14:6/ Spreuken 8:35
Jezus heeft gezegd:
Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven.
Niemand komt tot de Vader dan via Mij./
Want wie Mij vindt, heeft het Leven gevonden, hij heeft van de HEERE een welgevallen verkregen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *