Rechtvaardig oordelen.

Jezus Christus, Die wij navolgen, geeft een duidelijke oordeel over oordelen.

Wij mogen oordelen, hoewel bij sommige dat niet mag. Waar ze het vandaan hebben, Joost mag het weten?

Jezus Christus onze Leermeester, geeft duidelijk weer, dat men een rechtvaardig oordeel mag uiten, maar niet hoe iemand is of de situatie van zo’n iemand.

Misschien zijn degenen die zeggen dat oordelen niet mag niet verder gekomen dan het tweede deel, dat men wel degelijk oordelen mag?

Degenen die zeggen:

Jij mag mij niet oordelen? Hebben al een onrechtvaardige oordeel geveld.

Degenen die rechtvaardig kunnen oordelen, zijn hun wandel in de Geest aan het wandelen. De natuurlijke “christen” mogen, en kunnen niet rechtvaardig oordelen, omdat zij geen Heilige Geest bezitten die zij niet kunnen bewijzen.

1 Korinthe 2:14,15

De natuurlijk (on-geestvervulde) mens neemt de dingen van de Geest van God niet aan, want zij zijn dwaasheid voor hen.

Zij kunnen ze ook niet leren kennen, omdat het geestelijk te beoordelen valt.

De geestelijke mens beoordeelt wel alle dingen, zelf wordt hij echter door niemand beoordeeld.

Matthéüs 7:1,2

Oordeel niet, opdat u niet geoordeeld wordt, want met het oordeel waarmee u oordeelt, zult u geoordeeld worden; met welke maat u meet, zult u gemeten worden.

Daarom is het héél belangrijk dat u voor de nauwe poort gekozen heeft, om in de Geest te wandelen. Heeft u niet de Geest van God, dan kunt u niet rechtvaardig oordelen, en valt u niet onder de genade van God, maar onder ZIJN toorn.

Lukas 13:24/ Romeinen 8:6-8,13

Strijd om binnen te gaan door de nauwe poort, want velen, zeg Ik (Jezus) u, zullen proberen binnen te gaan en het niet kunnen./

Want het redeneren in het vlees leidt naar de dood, maar het redenen van de Geest is leven en vrede.

Immers, het redeneren in het vlees dat is vijandschap tegen God (kennis van goed en kwaad).

Het onderwerpt zich namelijk niet aan de wet van God, het kan ook niet.

En zij die in het vlees wandelen, kunnen God niet behagen.-

Want als u naar het vlees leeft, zult u sterven.

Als u echter door de Geest de vleselijke werken van het lichaam doodt, zo zult u leven.

De brede weg met al haar gemakken, de zogenaamde vrijheid, leidt naar de tweede dood.
Het smalle pad met al haar problemen en tegenstand van demonen, leidt naar het eeuwige leven.

Johannes 3:36/ Handelingen 1:8

Wie in de Zoon van God gelooft, heeft het eeuwig leven, maar wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hem./

( Jezus heeft gezegd:) u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal, en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in geheel Judea en Samaria, tot aan het uiterste van de aarde.

  • Wie de woorden van Jezus Christus in de wind slaan, en geen getuigen is van de kracht uit God, de Heilige Geest, heeft zichzelf veroordeeld tot de eeuwige dood. Zij zijn het die, hoe meer zij oordelen hoe groter hun straf zal zijn van God. HIJ zal hun niet genadig zijn. Hoewel zij dat wel verkondigen.

2 Petrus 2:2,3,14

EN VELEN ZULLEN HUN VERDERFENIS NAVOLGEN, DOOR WIE DE WEG VAN DE WAARHEID GELASTERD ZAL WORDEN.

EN ZIJ ZULLEN U DOOR HUN HEBZUCHT MET GEMAAKTE GLADDE WOORDEN, VAN U EEN KOOPHANDEL MAKEN.-

HUN OGEN ZIJN VOL VAN OVERSPEL EN ZONDIGEN ONOPHOUDELIJK (wij zijn toch onder Gods genade? wij zijn toch in Zijn vrijheid?), ZIJ VERLOKKEN DE ONVASTE ZIELEN EN HEBBEN HUN HART GEOEFEND IN HEBZUCHT, KINDEREN VAN DE VERVLOEKING ZIJN HET.

Galaten 1 vers 8 geeft een nadrukkelijke oordeel voor degenen die een andere Evangelie navolgt, zij zeggen zelfs dat Paulus een homo was. Zij zijn vervloekt! Ja, het eeuwige verderf zal hun loon wezen, om te oordelen, terwijl zij zelf te veroordelen zijn.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *