De kracht van geloof.

Johannes 14:11-13

 • Geloof Mij (zegt Jezus), dat Ik in de Vader (God) ben en de Vader in Mij is, en zo niet, geloof Mij dan om de werken zelf.
 • Voorwaar, Ik zeg u de Waarheid:
 • Wie in Mij gelooft, zal de werken die Ik doe, ook doen, en hij zal grotere werken doen dan de Mijne, want Ik ga heen tot de Vader.
 • En wat u zult vragen in Mijn Naam (Autoriteit), dat zal Ik doen, opdat de Vader (hierin) in de Zoon verheerlijkt zal worden.
 • Als u iets vragen zult in Mijn Naam, Ik zal het doen (uitvoeren).

Geloven is iets ontvangen wat je denkt te krijgen.

Als je iets vraagt in de Naam van Jezus Christus, en je twijfelt eraan dat wat je vraagt, dan zal het nooit verkregen worden.

Jakobus 1:6-8

 • Vraag in geloof en daarbij niet twijfelen.
 • Want wie twijfelt, is als een baar van de zee, door de wind (van filosofie) voortgestuwd en op- en neergeworpen.
 • Want zo’n iemand moet niet denken dat hij iets zal ontvangen van de Heere.
 • Hij is een dubbelhartig man, onstandvastig op al zijn wegen.

Wie in Christus gelooft, zijn degenen die ook echt geloven.

Helaas zijn er velen die zeggen te geloven, maar geloven zo:

Ik geloof in Jezus Christus, Hij is mijn Heiland op Wie ik vertrouw. Wanneer ik ziek bent, ga ik in gebed om kracht en daarna bel ik de huisarts, omdat God artsen in de wereld geplaatst heeft om door hen genezen te worden.

Wat een dwaling zeg? Staat er niet in Johannes 14 vers 14:

 • Als u iets vragen zult in Mijn Naam, Ik zal het doen (uitvoeren)?

En wat zegt God over de wijsheid van de wereld?

1 Korinthe 3:19,20

 • De wijsheid van deze wereld is dwaasheid bij God, want er staat geschreven:
 • HIJ vangt de wijzen in hun sluwheid.
 • En opnieuw:
 • De HEERE kent de overwegingen van de wijzen, dat zij zinloos zijn.

Wat is dit? Zijn zij nou ziende blind, horende doof, dat zij die zeggen te geloven in Jezus Christus, een wijze arts hebben, in plaats van Jezus?

Zij zijn het exact de eigenwijze Joden:

Matthéüs 13:14,15

 • En in hen wordt de profetie van Jesaja vervuld die zegt:
 • Met het gehoor zult u horen, maar beslist niet begrijpen; en ziende zult u zien, maar beslist niet opmerken.
 • Want het hart van dit volk is vet geworden, en zij hebben met de oren slecht gehoord, en hun ogen hebben zij toegesloten, opdat zij niet op enig moment met de ogen zouden zien en met de oren horen en met het hart begrijpen, en zij zich zouden bekeren en IK hen zou genezen.

Nee, zij die zeggen te geloven in de Zoon van God, geloven niet in Zijn kracht om hen te genezen, of zelfs niet wat Hij voor hen iets kan betekenen. zij geloven alleen hoe Hij bij naam genoemd is, niet om Zijn Naam.

2 Thessalonicenzen 2:11,12

 • En daarom zal God hun een krachtige dwaling zenden, zodat zij de leugen (blijven) geloven, opdat zij allen veroordeeld worden die de Waarheid niet geloofd hebben, maar een behagen hebben in de ongerechtigheid.

Johannes 8:43-45

 • Waarom begrijpt u niet wat Ik (Jezus) zeg?
 • Omdat u Mijn woord niet kunt horen.
 • U bent uit uw vader de duivel, en wilt de begeerte doen van uw vader, die was een mensenmoordenaar van het begin af, en hij staat niet in de Waarheid, omdat er geen Waarheid in hem is, hij de leugenaar en de vader van leugens.
 • Maar omdat Ik de Waarheid spreekt, u gelooft Mij niet.

Wat is dan écht geloven?

Lukas 8:43,44

En een vrouw die al twaalf jaar bloedvloeiingen had en al haar bezit aan artsen uitgegeven had, maar door niemand had kunnen genezen worden, dat het zelfs verslechterde, ging van achteren tot Jezus komende, raakte Zijn kleed aan, en onmiddellijk hield het vloeien van haar bloed op.

Dit is geloven, om tot Jezus te komen, en niet met gebed, maar slechts te geloven dat Jezus die Autoriteit heeft om te genezen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *