De genadeloze Christus.

De liefde van onze tijd is zover gekelderd dat gelovigen in Christus geen of nauwelijks tijd meer hebben voor hun naaste in de HEERE.

Zal Jezus Christus nog wel genadig zijn op de oordeelsdag?

Wie in Gods Woord blijft zijn vurig bezig Gods pad te bewandelen. Zij zijn welkom bij God.

Openbaring 2:13-17 geeft een voorbeeld van een vroegere Gemeente, die ook voor alle Gemeentes in Christus tot nu toe toepasselijk is. Daar staat dat wie lauw met Gods Woord omspringt onacceptabel is. Er zal geen genade verkregen worden door Christus.

Je kan beter vurig zijn of als een blok ijs, want God accepteerd geen slappe was.

In Matthéüs 7:21-23 worden christenen die zich als een lauwe of slappe was hun wandel in Christus volbrengen tot het einde toe, als onrechtvaardig bestempeld, en dan zullen zij zeer teleurgesteld zijn.

Genade kan alleen verkregen worden door Gods liefde openbaar te maken en ernaar te leven. De eerste twee geboden die Jezus Christus ons bevolen heeft die na te volgen is elkaar lief te hebben.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *