De wetteloosheid.

Toen God de aarde ging scheppen, was ZIJN Zoon bij HEM aanwezig. -Spreuken 8:22-28

Velen mensen hunkeren naar een gelukkig leven, maar die wordt echter verstoord door de egoïsme van de andere mens. Die mens wordt aangedreven door een onzichtbare macht van het kwaad, om te doen wat dat kwaad hem opdraagt. Zulke mensen zijn gegrepen in hun macht. Hadden zij God geaccepteerd als hun Verlosser, dat had God hen beschermt.

God had de wereld zo lief, dat HIJ ZIJN Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft het eeuwige leven zou krijgen. (Johannes 3:16)

Heeft God werkelijk wel de mens lief?

Laten we eens dit onder de loep nemen, en niet blindelings geloven wat er allemaal staat in het Woord van God, die in verschillende talen elk anders is uiteengezet.

Toen God op de zesde dag alles geschapen had, zei HIJ: dat het zéér goed was wat HIJ gemaakt had.

Het was zéér goed!

Waarom zou God dan een boom planten, die de kennis zou geven van het goede en het kwade, als men daarvan zou eten?

God gaf de eerste twee mensen die totaal geen kennis hadden, de opdracht om niet van die boom te eten. Dat is hetzelfde als u uw kind een geladen pistool geeft, en zegt om niet de trekker over te halen.

Was het opzet van God? Om voor ZIJN tijdsverdrijf die zet te nemen? Het was tenslotte zéér goed, wat HIJ gemaakt had. En na de zondeval, was het niet meer zéér goed, de aarde was om wille van de mens vervloekt.

God had ook kunnen voorkomen dat een Engelen zoon, die zich verschool achter een slang, niet de mens zou verleiden tot ongehoorzaamheid.

Eva had geen kennis, want een slang met pootjes konden niet spreken als een intelligent wezen. Moet je nagaan, ze dacht werkelijk dat de slang praatte. Dus waarom deed God zulke vreemde dingen. Gun HIJ de mens alleen maar wetteloosheid?

God heeft de wereld zo lief, dat HIJ ZIJN Zoon gegeven heeft, om de mens te redden van deze wetteloosheid. Waarom? De meeste gaan het toch weer niet halen.

Matthéüs 7:21-23 geeft het volgende in beknopte wijze.Dat er velen gelovigen zijn, die de Naam van Jezus Christus gebruiken om zelfs duivels uit te werpen, en dan nog kent Jezus Christus hen niet, en noemt hen zelfs vervloekt. De meeste van hen nemen de makkelijkste weg, de brede weg om een christen te zijn. De zéér weinigen, nemen de smalle weg, die vol moeilijkheden en trauma’s bevat.

De wetteloosheid is nodig om tot God te komen, om gehoorzaamheid aan ZIJN wil. Om ZIJN wet in hun harten te laten schrijven door middel van het ontvangen van de Heilige Geest. En niet op eigen houtje God te aanbidden, en de leugen blijven te volgen.

Efeze 3:16-18
…, opdat HIJ u geeft, naar de rijkdom ZIJNER heerlijkheid, met kracht versterkt te worden door ZIJN Geest in de inwendige mens; opdat Christus door het geloof in uw harten woont, en gij in de liefde gegrond zijt; opdat gij ten volle kunt begrijpen met al de heiligen, welke de breedte, en lengte, en diepte, en hoogte zij,…
En Petrus heeft hun gezegd: Bekeert u, en een ieder van u wordt gedoopt in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van zonden, en gij zult de gave van de Heilige Geest ontvangen.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *