Dwaze wereld.

De wereld is afkomstig van de menselijke wijsheid die toegelaten is door de Schepper van hemel en aarde, YHWH.

God heeft de mens toegelaten om hun wijsheid te gebruiken HEM te zoeken en HEM te eren.

Maar in plaats daarvan is de mens van God afgedreven en zijn HEM vergeten. De mens zoekt naar een oplossing van het bestaan van het leven.

Eigenlijk wil de mens het op hun eigen houtje doen, en zelf kunnen bepalen wat zij het beste vind.

In Gods ogen is de mens die zichzelf vereningd hebben met de wereld het pad gaan volgen van een dwaas.

Onder christenen van een aantal kerken hebben het Evangelie van Jezus Christus naast zich neer gelegd en zijn een andere evangelie gaan volgen. Het begon al in een vroege stadium.

Galaten 1:6,7

(Paulus spreekt:) ik verwonder mij, dat u zo haastig bent gaan wijken van degenen, die u in de genade van Christus geroepen heeft, u overgebracht heeft tot een andere evangelie. Daar er geen andere evangelie is, maar dat er toch sommigen zijn die u twijfelachtig maken, en het Evangelie van Jezus Christus willen verdraaien.

Als het toen al was, zo dicht bij het begin, dan zal het nu zeker zo zijn, al 2000 jaar later.

Een aantal kerken hebben zelfs een theorie, dat bij de zondvloed, in de tijd van Noach, dat slechts een gedeelte van de aarde door de zondvloed is vernietigt.

Als dat zo zou zijn, waarom is wereldwijd te zien aan hoge bergen tekenen van een sterke stroming?

De wereld met hun wijsheid geloven niet in God, laat staan dat er een gigantische zondvloed is geweest. Zij baseren deze groeven, dat deze door de pre-historie is ontstaan.

En degenen die zich voordoen als christenen, geloven nog geeneens in God, al hoewel ze zeggen van wel. Zij zijn gelijk als de DWAZE WERELD, denken dat zij het beter weten.

1 Korinthe 3:19/ Galaten 1:8

De wijsheid van deze wereld is dwaasheid bij God, want er staat geschreven: HIJ grijpt de wijzen in hun zelfzuchtigheid./

Doch al was het ook, indien wij, of een Engel uit de hemelen u een evangelie verkondigde, buiten hetgeen wij (Evangelisten) u verkondigd hebben, die zijn vervloekt.

Dit is het gevolg van wie de DWAZE WERELD gelijk zijn.

 

 

Wordt als een kind.

Als christen zijnde behoren wij te zijn als kinderen.

God verlangt van ZIJN kinderen (volwassen mensen bekeerd zijnde tot God), om te handelen als kinderen.

Kinderen oordelen niet, kinderen vergeven altijd.

Gods Koninkrijk is alleen voor mensen die zich nederig opstellen, die niet trots zijn, die niet hoogmoedig zijn.

Bent u bereid dit te doen?

Om niet door trots te schamen, om als de mentaliteit van een klein kind te handelen?

Heb uw naaste lief.

Met deze vers maakt de eenheid in Christus definitief.

Een zijn in Geest en Waarheid.

Schijnbaar voor vele gelovigen moeilijk om te handhaven.

De wil van God is veel belangrijker dan de wil van de egoïsme van de mens.

Wie de wil van God negeert, en zijn of haar naaste in de HEERE veracht, door zichzelf meer te rechtvaardiger, dan zal God niet genadig zijn op de tijd wanneer het te laat is om te vergeven of zich om te draaien en verder met Gods wil te gaan.