De wet van God.

De wet van God is via Mozes aan Israël gegeven, om de juiste wandel met God te waarborgen.

Israël heeft bewezen dat zij niet aan de wet van God konden houden, daarom had God een andere plan in petto.

Het plan van God is namelijk, dat ZIJN Geest in mensen moest komen om de wet in goede banen te leiden.

Wanneer Deze Geest in iemand is, en zo’n persoon wijkt van Gods wet af, dan zal de Geest die persoon een veroordeling in het hart geven, zodat die persoon zich corrigeert.

 

 

 

 

 

 

 

Onnodige rijkdommen vergaren.

Mensen zijn druk bezig om hun leven vol te gooien met allerlei bezigheden.

Ze maken een tuin die te vergelijken is van een Romeinse keizer of een Griekse koning. Ook moet hun huizen picobello eruitzien om te pronken wanneer er bezoek komt.  En niet te vergeten, een supermooie auto en mooie kledij.

Helaas gebeurt dat ook onder christenen, terwijl zij eigenlijk hun wereldse gewoonte vaarwel had moeten zeggen wanneer zij Christus navolgen.

Wie zijn leven wilt redden, die zal het verliezen.

Wie zijn leven volpropt met wereldse zaken zal het niet goed doen bij God. Waarom niet?

Omdat alleen leven mogelijk is na dit leven, als men zich in nederigheid en zonder hebzucht zijn wandel tot God volbrengt. Maar als men te druk is met allerlei zaken waar de wereld zo op gebrand is, dan heeft men tijd tekort om God een welbehagen te geven.

Een leven vol luxe en hard werken kan vergeleken worden met de zaaier die ging zaaien en dat een deel van het zaad tussen de dorens terecht komt.

Matthéüs 13 vers

Sodom vs Westerse wereld

In Gods Woord lezen we dat er twee steden bestonden die Sodom en Gomorra heette.

In die steden werden vleselijke dingen bedreven die gelijk staan aan onze huidige westerse samenleving.

Zo had je ongetwijfeld de gay pride, iedereen moest gelijk zijn en wat voor ’n partner men wilde alles kon. Mannen met mannen en vrouwen met vrouwen schandelijkheid plegen.

God keurt dit gedrag 100% af, zoals beschreven in Leviticus 18.

In Romeinen 1 wordt ook nadrukkelijk gewezen dat dit wereldse gedrag niet getolereerd wordt. Wie zulke dingen toch blijft doen, die verdienen de dood, zoals het bij Sodom en Gomorra afgestraft is.

Aangezien heden ten dage zelfs door losbandige ouders hun kinderen aansporen hun onnatuurlijke gedrag openbaar te maken, zal het einde van deze Sodom vs Westerse wereld spoedig ten einde komen.

We weten dat de zomers steeds warmer worden, en het wordt alleen maar erger, totdat het voor mens en dier ondragelijk wordt.

In Openbaring 16 wordt zelfs beschreven dat de mensen op hun tongen kauwen van pijn vanwege die grote hitte, en dat zij niet bekeren van hun boze gruwelijke weg.

Wanneer het allemaal voorbij is, en alle sodomietjes verbrand zijn, dan zullen degenen die overgebleven zijn hun verkoolde dode lichamen zien, wanneer zij naar Gods tempel gaan om HEM te eren.

Bespotting van God

God bespotten, is foute boel.

Veel mensen denken dat als iemand God bespot met vloeken of schelden zij al een oordeel klaar hebben. Zij denken werkelijk dit te rechtvaardigen, omdat zij vinden dat het niet mag.

Het is waar dat schelden of vloeken niet bij een christen past, maar oordelen ook niet. En toch oordelen sommigen dat wel, zonder te weten wat de achtergrond van zo’n persoon is. Als men zo’n persoon kent, dan is het mogelijk dat die persoon schade heeft opgelopen waardoor hij dit doet.

God ziet de zonde van ZIJN kind niet aan, omdat zo’n persoon al een keuze gemaakt God te volgen op ZIJN pad.

Het is pas een zonde, als zo’n persoon zijn eigen weg op Gods pad aan het wandelen is. Jezus Christus heeft Gods pad, het Evangelie aan mensen doorgegeven, en die discipelen heeft het weer doorgegeven aan mensen tot nu toe. Maar als het Evangelie wordt verdraaid, zoals beschreven in Galaten 1:6-9, dan is het foute boel.

Als men werkelijk als Jezus Christus wilt wandelen, dan moet zo’n oordeler, oordelen met zachtmoedige wijsheid. En niet die persoon aan zijn lot overlaten en te gaan roddelen wat voor een slechte persoon dat is.

Heeft Jezus Christus ons niet geleerd om elkaar te verdragen (Een onderdeel van de Liefde)? Om liefde te geven, in plaats van haat? Want als men geen liefde kan geven, dan is het zaadje van haat alreeds begonnen te groeien, en dan is de vloek ook begonnen.

 

Bait of Satan

Bait of Satan, oftewel : In de greep van de Satan.

Dit zijn gelovige mensen die zich hebben laten verleiden door de listige omleidingen van de Duivel, zij zijn in zijn val gelokt en worden vastgehouden. De duivel is zo listig dat hij die mensen laat denken nog steeds God aanbidden.

Zij lasteren God met hun gedrag, van goed van buiten, maar kwaad van binnen. Een wolf in schaapskleren.

Zij oordelen dat als iemand aan het schelden is met vloeken, slechte christenen zijn. In feite zijn zij het die slechte christenen zijn.

Heeft God niet gezegd dat niemand rechtvaardig is? Hoe kunnen die christenen nou denken goed te zijn?

Jezus Christus heeft ons geleerd elkaar te vergeven, om de liefde openbaar te maken. Helaas doen die zogenaamde schapen het tegenovergestelde, de antichristenen.