De plagen van God.

Wij ondervinden allemaal de klimaatveranderingen over de gehele aarde. Overstromingen door uitzonderlijke stortbuien, gigantische stormen en grote droogte met grote hitte.

Het is de mens die dit veroorzaakt heeft. Mensen waren al op de hoogte in de jaren zeventig van de vorige eeuw. Maar door hun laksheid en egoïsme stelde ze het maar uit. Nu is het zover dat het te laat is om het te voorkomen.

God wist al lang van te voren, dat, als de mens zelf heerschappij heeft zonder de almachtige Raadgever, zij zichzelf zullen verdoemen.

God weet dat de wijsheid van de mens dwaasheid is. Al die technieken en wetenschappelijke onderzoeken draaien ons de nek om. De mens stevent af op uitsterven. De mens heeft haar eigen plagen veroorzaakt. En dan geven zij God de schuld, van: Als God een God van liefde is, waarom gebeuren er zulke verschrikkingen?

God geeft redding. HIJ wacht op de bekering van de mens. HIJ heeft al een voorziening getroffen 2000 jaar geleden, de mens Jezus Christus, Gods Zoon.

Handelingen 2:38 zegt dan ook, dat wie in de Naam (Autoriteit) van Jezus Christus gelooft en zich het bad van bekering aanvaard, behouden zal worden. De Heilige Geest zal dan in die persoon komen om het pad van de rechtvaardigheid te bewandelen, de wet van God is levend in die persoon door de Heilige Geest.

Oprecht van geest.

Oprecht zijn van geest is van essentieel belang om in een goede verhouding te zijn bij God.

Men kan God niet bedriegen door zich voor te doen als goed, en boze dingen voor HEM te verbergen. Men kan zelfs niet zeggen van zichzelf, dat ie goed is. De mens is onvolmaakt geboren en mist daarom alle rechtvaardigheid.

Men kan alleen door een ander geoordeeld worden als goed persoon. Een persoon die zich inzet om Gods pad te wandelen wordt vanzelf oprecht.

Wanneer iemand zegt van zichzelf goed te zijn, en een ander niet de liefde geeft die God hem dat geleerd heeft, dan is zo’n persoon in Gods ogen in duisternis.