De plagen van God.

Wij ondervinden allemaal de klimaatveranderingen over de gehele aarde. Overstromingen door uitzonderlijke stortbuien, gigantische stormen en grote droogte met grote hitte.

Het is de mens die dit veroorzaakt heeft. Mensen waren al op de hoogte in de jaren zeventig van de vorige eeuw. Maar door hun laksheid en egoïsme stelde ze het maar uit. Nu is het zover dat het te laat is om het te voorkomen.

God wist al lang van te voren, dat, als de mens zelf heerschappij heeft zonder de almachtige Raadgever, zij zichzelf zullen verdoemen.

God weet dat de wijsheid van de mens dwaasheid is. Al die technieken en wetenschappelijke onderzoeken draaien ons de nek om. De mens stevent af op uitsterven. De mens heeft haar eigen plagen veroorzaakt. En dan geven zij God de schuld, van: Als God een God van liefde is, waarom gebeuren er zulke verschrikkingen?

God geeft redding. HIJ wacht op de bekering van de mens. HIJ heeft al een voorziening getroffen 2000 jaar geleden, de mens Jezus Christus, Gods Zoon.

Handelingen 2:38 zegt dan ook, dat wie in de Naam (Autoriteit) van Jezus Christus gelooft en zich het bad van bekering aanvaard, behouden zal worden. De Heilige Geest zal dan in die persoon komen om het pad van de rechtvaardigheid te bewandelen, de wet van God is levend in die persoon door de Heilige Geest.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *