Activiteiten

 • Waakzaamheid is geboden.

  Onze huidige wereld veranderd langzaam in een poel van verdrukking, die haar weergave niet kent vanaf dat er een mens op aarde bestaat.-Matt.24:21

  Lukas 21:25,26En er zullen […]

 • Dienaars zijn van God.

  Het christelijk geloof is gebaseerd op wat Jezus Christus ons als voorbeeld nagelaten heeft.

  Wie zegt een christen te zijn, doet ook de dingen die Christus gedaan heeft. Gelijk […]

 • Loeren op bloed.

  Er is geen ander Evangelie dan die van Jezus Christus.

  Johannes 5:21-24
  Want zoals de Vader de doden opwekt en levend maakt, zo maakt ook de Zoon levend wie Hij wil.
  Want ook de Vader […]

 • Twee getuigen. schreef een nieuw bericht, De Waarheid. 4 weken geleden

  De Waarheid maakt u vrij.

  Over welke Waarheid gaat het hier over wat Jezus had gezegd tegen de Joden?
  En waarom maakt deze Waarheid dan vrij?

  De Waarheid is, dat men een nieuw leven kan beginnen, en met […]

 • Jezus Christus, Die wij navolgen, geeft een duidelijke oordeel over oordelen.

  Wij mogen oordelen, hoewel bij sommige dat niet mag. Waar ze het vandaan hebben, Joost mag het weten?

  Jezus Christus onze […]

 • Gods Woord blijft vast staan.

  1 Koningen 13:1
  En ziet, een man Gods kwam uit Juda, door het Woord des HEEREN tot Beth-El, en Jeróbeam stond bij het altaar, om te roken.

  Een man van God, wandelt door […]

 • Geest-vervuld.

  Wie is nu werkelijk Geest-vervuld?
  Door een fijn gevoel te hebben na de volwassen doop?
  Of kan men dat gewoon bewijzen?

  Jezus heeft een suggestie voor onbekeerde mensen!

  Matthéüs 1 […]

 • Vertrouw op de HEERE God.

  Psalm 36:10,11
  Bij U is de Bron van het leven, in UW Licht zien wij het licht.
  Bestendig UW goedertierenheid voor wie U kennen, en UW gerechtigheid voor de oprechten van […]

 • God had spijt dat HIJ de mens gemaakt had, toen HIJ al de ongerechtigheid zag die mensen veroorzaakten. Eigenlijk werd deze ongerechtigheid door getransformeerde engelen veroorzaakt, dat zij de dochters van […]

 • De weg van de Waarheid wordt gelasterd.

  Matthéüs 5: 10-13
  Gezegend zijn de vervolgden om de gerechtigheid, want voor hen is het Koninkrijk van de hemelen.
  Gezegend zijt gij, wanneer men u smaadt en v […]

 • Iedere profeet die buiten de God van Israël God predikt is door de Satan gestuurd.

  In de tijd van Paulus was daar ook een valse godin, genaamd Diana.

  Wij die de Enigste ware levende God aanbidden […]

 • Gods uitverkoren geslacht.

  Leviticus 20:6,7
  Indien iemand, zich tot dode of waarzeggende geesten wendt, om die overspelig na te lopen, tegen zo’n iemand zal IK MIJN aangezicht keren, en hem uit het midden […]

 • Het geloof.

  Weer dit onderwerp? Ja! Omdat mensen snel vergeten, is het belangrijk dat herhaling op zijn tijd gepast is.
  Dit onderwerp, zal nu op een andere manier uitgelegd worden tot hetzelfde […]

 • Is God een God van liefde, wanneer mensen een andere evangelie blijven navolgen?

  Galaten 1 vers 8 zegt toch duidelijk, dat wie een ander evangelie navolgt, vervloekt is.

  Spreuken 1:22,24-26
  Hoelang zult […]

 • Jezus Christus navolgen op de juiste manier.

  Wat zien we bij velen gelovigen?
  We zien, zodra kerstmis komt zij hun kerken gaan versieren met afgodische rituelen.Ze pronken een boom met zilver en goud, om […]

 • De laatste dagen:

  Wat wordt er bedoeld met de laatste dagen, die in Gods Woord beschreven staat?

  U weet zelf wel, dat voor God, een dag duizend jaar is, en één dag als duizend jaar.

  De laatste d […]

 • Jezus Christus is de Deur naar de ware schapen.

  In Johannes 10 vers 1 wordt nadrukkelijk uiteengelegd dat wie het op een andere manier het Evangelie navolgd een dief en een rover is.

  Ja een dief […]

 • Groene vingers in het paradijs. Het paradijs is op aarde, de nieuwe aarde. Waar ware vrede zal heersen. Iedereen is in harmonie, zelfs de wilde dieren zijn zo mak als een lammetje. Het paradijs, waar de […]

 • Wie is goed op aarde?
  Jezus noemde Zichzelf niet goed, maar dat de Enigste goed was, is God!

  Psalm 14:2-6
  De HEERE ziet neder uit de hemelen op de mensenkinderen, om te zien, of er één verstandig is, é […]

 • Waarom verdwijnt de kerk in hoog tempo uit het leven van mensen?

  Omdat we aan het einde van de laatste dagen zijn gekomen, is de wetteloosheid en andere evangelies op zodanige wijze gekomen, dat de liefde […]

 • Meer laden
Spring naar toolbar