Spring naar toolbar

Activiteiten

 • Getuigen van Jezus Christus :

  Degenen die door God geroepen zijn, zijn de getuigen van Jezus Christus.

  Wat is getuigen zijn?

  bevestigenverklarenverkondigenpleiten

  Een getuige zijn van Jezus […]

 • In deze laatste dagen, kunnen we zien om ons heen dat door de wetenschap van mensen de wetteloosheid toeneemt.Men name van het internet komen we steeds meer te weten, en dat resulteert tot egoïstisch gedrag, […]

 • Wanneer de Zoon van God komt in al Zijn glorie, bent u bereid om met Hem de hemelen in te gaan?

  Matthéüs 24:11-14, 21-25, 29-31Vele valse profeten zullen tevoorschijn komen, en zullen er velen v […]

 • Iedereen die kan redeneren is verantwoordelijk voor zichzelf.

  Niemand kan de schuld aan een ander geven als hij/zij de Waarheid die beschreven staat in de Evangelieën, niet gehoorzaam is.Er is niets […]

 • Wie Gods Woord leest, behoort het in geestelijkheid te lezen door Heilige Geest. In natuurlijke zin, kan men het niet of nauwelijks begrijpen. 1 Korinthe 2 vers 14 bevestigd dit en ook in Romeinen 8 wordt […]

 • Johannes 14:11-13

  Geloof Mij (zegt Jezus), dat Ik in de Vader (God) ben en de Vader in Mij is, en zo niet, geloof Mij dan om de werken zelf.Voorwaar, Ik zeg u de Waarheid:Wie in Mij gelooft, zal de werken […]

 • Wat is leeg?

  Leeg is, een winkel vol met schappen, die leeg zijn.Leeg is ook, een kerk vol met mensen, die geen Geest van God heeft.-1 Korinthe 14:1-40Een geest die leeg is, zonder Gods Geest, hongert […]

 • Efeze 1:2-9

  Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus.Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, DIE ons gezegend heeft met alle geestelijke zegeningen in […]

 • Waakzaamheid is geboden.

  Onze huidige wereld veranderd langzaam in een poel van verdrukking, die haar weergave niet kent vanaf dat er een mens op aarde bestaat.-Matt.24:21

  Lukas 21:25,26En er zullen […]

 • Dienaars zijn van God.

  Het christelijk geloof is gebaseerd op wat Jezus Christus ons als voorbeeld nagelaten heeft.

  Wie zegt een christen te zijn, doet ook de dingen die Christus gedaan heeft. Gelijk […]

 • Loeren op bloed.

  Er is geen ander Evangelie dan die van Jezus Christus.

  Johannes 5:21-24
  Want zoals de Vader de doden opwekt en levend maakt, zo maakt ook de Zoon levend wie Hij wil.
  Want ook de Vader […]

 • Minimum Fratem schreef een nieuw bericht, De Waarheid. 9 maanden geleden

  De Waarheid maakt u vrij.

  Over welke Waarheid gaat het hier over wat Jezus had gezegd tegen de Joden?
  En waarom maakt deze Waarheid dan vrij?

  De Waarheid is, dat men een nieuw leven kan beginnen, en met […]

 • Jezus Christus, Die wij navolgen, geeft een duidelijke oordeel over oordelen.

  Wij mogen oordelen, hoewel bij sommige dat niet mag. Waar ze het vandaan hebben, Joost mag het weten?

  Jezus Christus onze […]

 • Gods Woord blijft vast staan.

  1 Koningen 13:1
  En ziet, een man Gods kwam uit Juda, door het Woord des HEEREN tot Beth-El, en Jeróbeam stond bij het altaar, om te roken.

  Een man van God, wandelt door […]

 • Geest-vervuld.

  Wie is nu werkelijk Geest-vervuld?
  Door een fijn gevoel te hebben na de volwassen doop?
  Of kan men dat gewoon bewijzen?

  Jezus heeft een suggestie voor onbekeerde mensen!

  Matthéüs 1 […]

 • Vertrouw op de HEERE God.

  Psalm 36:10,11
  Bij U is de Bron van het leven, in UW Licht zien wij het licht.
  Bestendig UW goedertierenheid voor wie U kennen, en UW gerechtigheid voor de oprechten van […]

 • God had spijt dat HIJ de mens gemaakt had, toen HIJ al de ongerechtigheid zag die mensen veroorzaakten. Eigenlijk werd deze ongerechtigheid door getransformeerde engelen veroorzaakt, dat zij de dochters van […]

 • De weg van de Waarheid wordt gelasterd.

  Matthéüs 5: 10-13
  Gezegend zijn de vervolgden om de gerechtigheid, want voor hen is het Koninkrijk van de hemelen.
  Gezegend zijt gij, wanneer men u smaadt en v […]

 • Iedere profeet die buiten de God van Israël God predikt is door de Satan gestuurd.

  In de tijd van Paulus was daar ook een valse godin, genaamd Diana.

  Wij die de Enigste ware levende God aanbidden […]

 • Gods uitverkoren geslacht.

  Leviticus 20:6,7
  Indien iemand, zich tot dode of waarzeggende geesten wendt, om die overspelig na te lopen, tegen zo’n iemand zal IK MIJN aangezicht keren, en hem uit het midden […]

 • Meer laden