Alle berichten van Minimum Fratem

Deze website-blog ondersteunt de ware godsdienst van het Evangelie. Het is niet van een kerk of Gemeente. Donaties worden niet geaccepteerd. Mocht u wel doneren, vul de collectezak van uw kerk of Gemeente. Het is Gods gave. Vir de Ligno is een blog van de nauwe poort, die weinig mensen zullen accepteren, omdat het de waarheid is. Overal waar de Geest van God aanwezig is, daar spreken mensen in Gods taal, die niemand begrijpt, dan God alleen. Gods zegen voor uw behoud!