Spring naar toolbar

Bijbeltekst met uitleg.

Jezus Christus is voor ons een Lamp, in de duisternis. Een Licht voor onze wandel. Een onderwijzing van het Woord, en een berisping, om ons te wijzen naar het eeuwige leven.

God is rechtvaardig, HIJ gaat niet links of rechts. ZIJN Heilige Geest is nog steeds beschikbaar, ook al zeggen velen dat het niet meer van node is. De Heilige Geest heeft een bewijs: spreken in tongen. Wie zegt dat de taal van God van de duivel is, zijn gelijk de Farizeeërs, als witgepleisterde graven. En hebben God verloochent.

Geloof gaat samen met de werken van het geloof. Gelijk als Petrus geloofde dat hij op water kon lopen, kunnen wij dat ook. Helaas zijn wij kleingelovig, en struikelen wij elke dag vele malen.

Onze ongeloof, terwijl wij toch zeggen te geloven, kunnen wij amper iets voor elkaar krijgen door te geloven. Helaas gaan vele naar de arts, terwijl Jezus met Zijn handen naar ons staat en zegt: Kom! Ik zal u genezen!

De liefde doet de naaste geen kwaad, dus wanneer er een gesprek begint over het Woord van God, en u hoort iets verkeerds, en u zegt niets, dan heeft u geen liefde in u. Wie een broeder of zuster gebrek ziet hebben, in voedsel of kleding, en u sluit uw hart voor uw naaste, dan heeft u geen liefde.