De hond is teruggekeerd:

Hebreeën 6: 4-6

  • Want het is onmogelijk, degenen, die eens verlicht geweest zijn, en de hemelse gave gesmaakt te hebben, en den Heilige Geest deelachtig geweest zijn,
  • en gesmaakt hebben het ware en goede Woord Gods, en de krachten van der toekomstige tijd,
  • en afvallig worden, die, zeg ik, om zich opnieuw geboren te worden, alsof zij zich de Zoon van God wederom kruisigen en Hem openlijk ter schande maken.

2 Petrus 2: 20-22

  • Want indien zij, nadat zij door de kennis van den Heere en Zaligmaker Jezus Christus, de besmettingen der wereld ontvloden zijn, en wederom in het oude leven gewikkeld zijnde, van deze overwonnen wordt, zo is hun het laatste erger geworden dan het eerste.
  • Want het ware hun beter, dat zij de weg der gerechtigheid niet gekend hadden, dan dat zij, die gekend hebbende, weder afkeren van het heilig gebod, dat hun overgeven was.
  • Maar hun is overkomen, hetgeen met een waar spreekwoord gezegd kan worden: De hond is teruggekeerd tot zijn eigen uitbraaksel; en de gewassen zeug tot de omwenteling in het slijk.