De sarcastische waarheid.

Wij mensen zijn in zonden geboren, we kunnen er niets aan doen dat wij zondigen. Zondigen is lopen in een onrechtvaardige weg. Het loon van de zonde is de dood, die Adam en Eva voor ons doorgegeven hebben.

Maar er is hoop. We kunnen als we dat echt willen, bevrijd worden van dit loon des doods. We moeten ons bekeren naar Gods plan, om in ZIJN paden te wandelen, door Jezus Christus. Hij is geslagen en gedood, voor ons. Wij horen deze straf te ondergaan eigenlijk. Maar God heeft ZIJN Zoon gezonden, om deze straf voor ons te betalen. Een losprijs voor onze zonden.

Wie in Jezus Christus begraven is, door de doop in Zijn dood, heeft goede hoop om in het eeuwige volmaakte leven te gaan leven. De weg die er naar leid, is geen makkelijke weg, maar door Gods Geest Die in ons woont, mits wij in de Geest blijven wandelen, kunnen wij moeilijkheden het hoofd bieden door in het geestelijk gebed, te volharden.

De doop is een symbolische gebod, om ons rein te wassen van onze zonden. We zijn als volwassen persoon bekeert en gedoopt met het ontvangen van de gave van de Heilige Geest van God. We vallen dan onder de categorie: heiligen.

Als baby kan men niet bekeren, omdat een baby niets weet. Een baby wordt dan besprenkeld, wat ook geen nut zal hebben. Het is een gebod DIE God ingesteld heeft, er komt geen menselijk idee eraan te pas om het toch te kunnen veranderen.

Vele wegen leiden tot Rome. Is dat wat God goedkeurt? God heeft de beste manier op ZIJN manier, om mensen tot HEM te laten komen. Naar Rome is geen optie, omdat niet Rome het bepaald, maar God ZELF. Niemand op aarde kan heilig verklaard worden, door een mens. Die heilig verklaard is, heeft de tekenen van de gelovigen, die hij via Jezus Christus vanuit God uitgestort heeft gekregen.

Het overduidelijk bewijs hiervan is de ( onbekende) taal, die de persoon uit zijn mond praat, die niemand kan verstaan, maar God wel. Zelfs de duivelen snappen hier niets van. De taal die gesproken wordt, wordt gedreven door Gods Geest, Die bidt voor de persoon in onuitsprekelijke zuchtingen.

Er wordt door vele zogenaamde leraars, beweerd dat de tongen taal niet van God is, maar van de duivel. Deze mensen zijn verleid door de duivelen, omdat zij deze waarheid niet gelijk aannemen, maar gaan filosoferen om het vleselijk te begrijpen. Dom eigenlijk? Omdat het Woord geestelijk geïnspireerd is door profeten, die geleid werden door Gods Geest, en is dus alleen geestelijk te begrijpen.

Het loon van de overwinning op de vleselijke begeerten is een gegarandeerde einddoel. Zoals Jezus Christus deze Weg, Waarheid en Leven heeft doorgegeven aan Zijn volgelingen, en de volgelingen op hun beurt. Jezus heeft deze waarheid overgenomen van Zijn en onze Vader de HEERE God, om mensen de kans te geven om gezegend in het Koninkrijk Gods binnen te gaan en een vaste plaats te geven. Hoe meer mensen deze Weg verkondigen, hoe sneller de wederkomst. Opdat hopelijk iedereen tot bekering komt.