De wereldmachten.

Wie zijn deze wereldmachten waar Daniël over profeteerde?

Jesaja profeteerde de zee als goddeloze mensheid, die uiteraard als wereldse zaken bestempeld kan worden.-Jes.57:20,21

Dat er in het Boek Daniël en het Boek Openbaring symbolisch over koningen en regeringen als monsterlijke beesten beschreven wordt, is geen vreemd iets.

God heeft na de zonde van Adam en Eva, de mensheid, de vrijheid gegeven om voor zichzelf te zorgen. Nu het eerste regime van Nimrod geboren was, met de eerste stad Babel, was het al duidelijk voor God, dat de mens er een puinhoop van zullen maken.

Nadat de aarde vol was van ongerechtigheid, had God er spijt van dat HIJ de mens gemaakt had, en verdierf de mens door een zondvloed.- Gen. 6:5-7

Maar één gezin had genade bij God, die van Noach, en zo kwam het weer tot het moment dat de mensen gingen heersen over de ander.

Prediker 8:9

Dit alles heb ik gezien, toen mijn hart begaf tot alle werk, dat onder de zon geschiedt: er is een tijd, dat de ene mens over de andere mens heerst, hen ten nadele.

Spreuken 29:2

Als de rechtvaardigen groot worden, verblijdt het volk zich, maar als de goddeloze heerst, zucht het volk.

Geen wonder dat God de wereldmachten ziet als monsterlijke beesten, want zo gedragen zij zich ook.

Typerend dat in onze tijd dit duidelijk te zien is. Zij die zeggen dat er vrede is, maar die vrede is niet van God, maar van die monsters.

We hebben gehoord van de zoon des verderfs, de antichrist.

Deze zal zich anders gedragen dan al die koningen of regeerders vóór hem.

Zal deze president van de VS, de antichrist zijn? Want hij doet precies wat er beschreven staat in Daniël 7.

Of moeten we nog wachten……

Neen, ik denk dat de tijd daar is!