De zaligspreking van Jezus. Door Hamba tuhan.


De komende tijd ga ik mij buigen over de bergrede van Jezus. Elke keer zal ik een vers behandelen.


Jezus was inmiddels een bekend man in Israël. Vele mensen volgde Hem en luisterde naar wat Jezus te vertellen had.


Jezus ging op een berg zitten en opende Zijn mond staat er. We zien dat ook bij de apostelen gebeuren dat er staat: en zij opende hun mond en sprak.
Wat wil dit zeggen? Zij opende hun mond en sprak?
Dat wil zeggen dat de Geest van God door hun mond iets gaat zeggen. Ook Jezus had de Geest Gods over zich. Dat is de Heilige Geest die ook wij kunnen ontvangen.


‘En Jezus, gedoopt zijnde, is terstond opgeklommen uit het water; en ziet, de hemelen werden Hem geopend, en hij zag den Geest Gods nederdalen, gelijk een duive, en op Hem komen.’
Mattheüs 3:16 


En toen Jezus was gaan zitten opende Hij zijn mond en sprak:


Zalig zijn de armen van geest, want hunner is het koninkrijk der Hemelen.


Wat zegt Jezus hier?


Dat de verstandelijk beperkten in de hemel komen? Arm van geest?


Nee dat zegt Jezus niet.
Wat Jezus hier zegt is het volgende:


Als jij klakkeloos aan neemt wat er staat geschreven in de bijbel, blindelings gelooft in wat God zegt in Zijn Woord, en daar naar leeft niet denken ja maar, of maar dat… of ik denk dat…
Nee wat er staat geschreven dat is zo!


Wij in onze huidige tijd met al onze kennis en kunde en wetenschap, komen daar door in de problemen. Het is niet meer zo dat wij ons verwonderen dat de zon elke dag weer opgaat. We verwonderen ons niet meer, over de bloemen die bloeien, kinderen die geboren worden, de jaargetijden en alles wat dat met zich mee brengt. We staan niet naar het maanlicht te kijken en verwonderen ons over dat licht, nee wij doen de lamp zelf wel aan als het donker is. En de maan? Daar zijn wij allang geweest, wij gaan naar mars!


Alles wat wij zien, horen en voelen, gaan wij wetenschappelijk uitleggen. We willen het kunnen verklaren, het voor ons kunnen begrijpen.


Dat is nou precies, wat ons tegen houd in ons geloof. Als wij lezen dat Jezus een melaatse geneest, gaan wij denken, ja maar…. en hoe is dat dan gegaan en op wat voor manier?
Jezus wekt een dode op.!
Wij denken gelijk, was hij misschien niet schijndood? Want ja toen in de tijd van Jezus kende ze dat nog niet, maar wij in 2019 weten dat wel.
En zo gaan wij de wonderen van Jezus en de dingen in de Bijbel, analyseren, wij willen het kunnen verklaren.


Zalig zijn de armen van geest.
Het is niet de verstandelijk beperkte, het zijn wij! Het gaat over ons! Wij christenen!


Door al onze wetenschap en kennis, sluiten wij ons geloof af. Wij staan niet meer verwonderd te kijken naar de dingen die in de bijbel staan.
We rollen niet meer van onze stoel, als we de opstanding van Jezus lezen. We verbazen ons niet meer, over de grote dingen die God deed voor zijn volk Israël. We zeggen geen wouw meer als het gaat om de Egyptenaren die verdronken toe ze achter het volk van God aan gingen. Het ontroerd ons niet meer dat God sprak, en het was er. Nee wij willen verklaringen hebben, het op onze bekrompen manier het wel even uitleggen.
Dat is het buiten sluiten van je zelf, van het koninkrijk van God.


Wij moeten niet willen begrijpen.
Wij moeten niet verklaren.
Wij moeten niet wetenschappelijk onderbouwen.


 ‘Door het geloof verstaan wij, dat de wereld door het Woord Gods is toebereid, alzo dat de dingen, die men ziet, niet geworden zijn uit dingen, die gezien worden.’
Hebreeën 11:3 


Dat is geloof!!


De dingen die je niet ziet, daarvan zeker weten dat het je Hemelse Vader is Die dat doet. Het weten dat God voor jou zorgt.
Het zeker weten dat wat er in de bijbel staat, Gods Heilig Woord is.
Het blindelings vertrouwen hebben in jou Hemelse Vader, die voor jou zorgt. 
Geen Vader ik wil dit en dat, maar Vader dank U wel.
Geen kasten vol met uitleg over de Bijbel, maar simpel een bijbel en het geloof daarin, wetend dat wat daar staat opgeschreven niet van mensen is maar door God geïnspireerd.
Niet een verklaring zoeken, maar een wouw, hoe Groot en Machtig moet mijn God wel niet zijn.


Vroeger hoorde ik een verhaal over mensen uit de westerse wereld, die naar het oerwoud waren geweest. Ze waren daar mensen tegen gekomen die nog nooit mensen van andere culturen hadden gezien, en niet wisten wat een zaklamp was. Toen ze het licht uit zo’n zaklamp zagen, dachten ze dat men een God of zo waren. En verbaasde zich hoe dat kon.


Zo moet het met ons ook gaan, verbazen over de dingen die in de bijbel staan, en nu nog steeds om ons heen gebeuren. Het niet willen uitleggen, verklaren en doorgronden.
Het lezen van de wonderen en verwonderen en het verder bij God onze Hemelse Vader laten, Hij weet alle dingen, Hij zegt Ik zorg voor jou, Hij wil als een Vader voor jou zijn.
En als God, Vader wil zijn voor ons, dan zijn wij….. KINDEREN VAN EEN VADER! Weten kinderen alles? Nee Vader weet alles en beschermt jou, bij Vader ben je altijd veilig.


Wat zegt Jezus over de kinderen?
Laat de kinderen tot Mij komen, en Hij stelt de kinderen als voorbeeld voor ons ‘volwassenen’ zo moeten wij zijn.


Verwonder u zich nog over de wonderen van God?
Verwonder u zich nog over Gods Macht?
Verwonder u zich nog over de pracht van de natuur ondanks de vloek?
Verbaast het u, dat u nog steeds elke dag mag leven, en alles hebt wat u van node heeft?
Verbaast u zich nog steeds, over die ‘zaklamp’ die elke dag weer voor u schijnt en in de avond onder gaat?
Durft u nog wouw te zeggen? 
God is groot?
Machtig zijn Zijn daden?
Als een kind Vader danken voor:
Het eten en drinken.
Je huis.
Je fiets, scooter of ( en ) auto.
Je kleren.
Je gezondheid, ja zelfs ondanks je ziekte.
Je vrijheid.
Je vrijheid van geloof, maar ook in verdrukking.
Je stroom, gas en water.
Je bed, waar je vermoeide hoofd op neer legt, en kan uitrusten, in de wetenschap dat Vader over je waakt.
Die ene euro in je portemonnee, ook al zijn het er 1000.
Dat je kan lopen, zitten en liggen.
Die baan die je hebt, of uitkering. 


Kortom, dankt u God nog voor alles wat u in uw bezit heb, gebruik van mag maken, in uw leven eet en drinkt, je gezondheid, ziekte armoede of rijkdom?


Het is Vader die het je laat toe komen, en in Zijn almacht doet wat Hij acht wat goed is voor jou.


Dan is het: WOUW!!!!! Dank U wel Vader!


Dan ben je zalig en een Hemel burger!


Volgende keer:


‘Zalig zijn die treuren; want zij zullen vertroost worden.’
Mattheüs 5:4 


Hamba Tuhan.

DE ZALIG SPREEKINGEN VAN JEZUS


De bergrede van Jezus.


Deel 2.


Jezus opende Zijn mond en sprak:
Zalig zijn zij die treuren, want zij zullen vertroost worden.


Deze woorden van Jezus, lijken heel duidelijk en eenvoudig. Maar niets lijkt waar, ook deze woorden hebben een diepgang en een betekenis veel groter als het op het eerste gezicht lijkt.


Zij die verdriet hebben worden getroost.
Lijkt simpel, en heel duidelijk, toch?
Maar door wie worden ze getroost? En hoe? En wat voor verdriet?


Weer komt het verhaal van Jezus omhoog bij mij. Laat de kinderen tot Mij komen, en hinder ze niet.
God de Vader, wij de kinderen, we hebben het de vorige keer over gehad, de arme van geest.


Wat doet een kind dat verdriet heeft?
Het gaat naar papa, om troost.
Zo ook wij, de kinderen van één Vader. God geeft op Zijn manier en op Zijn tijd troost.


Hoe dan?
Je kan troost vinden in je Bijbel, Gods Heilig Woord.
Je kan en mag er ook voor bidden, vragen om kracht.


Zelf heb ik het ergste mee gemaakt, wat een echtpaar kan over komen. Thuis komen en je vrouw dood in huis aantreffen. Je wereld stort in, en pijn en verdriet hebben, opdat moment, de overhand. Je weet niet of je naar voor of naar achteren moet. Je bent hulpeloos en radeloos van verdriet.


Wat mij is bij gebleven, is dat ik de eerste avond nadat mijn vrouw gestorven was, in gebed ben gegaan en bad: Heer help mij, geef mij nu de kracht om door te gaan, want dit is zo zwaar, dit kan ik niet alleen.


Je voelt je alleen, alleen moet je de begrafenis regelen, de kist, kleding, noem het maar op. Tijd voor verdriet was er niet. Tijd om te rouwen was er niet want.. er kwam zo veel op je af, en stond er alleen voor.


Maanden later, moest ik bij mijn huisarts komen. Ik kreeg de vraag, hoe het met mij ging. Ik antwoordde dat het goed met mij ging. 
Wat ik toen te horen kreeg van mijn huisarts deed mijn ogen open gaan: ja zei de huisarts, want de begrafenisondernemer had de huisarts op gebeld, dat hij mij in de gaten moest houden, want ik was zo sterk bij de begrafenis van mijn vrouw, dat de begrafenisondernemer, verwachte dat ik compleet zou instorten, wat niet is gebeurt.


God geeft op Zijn manier en Zijn tijd troost.
Ik had er om gebeden, verder niet meer bij stil gestaan, over het hoe en wat. Ik was te druk.
Zelf niet in de gaten gehad, de kracht die ik op dat moment van Vader kreeg. Ik was te druk. Niet getwijfeld aan God, en aan de verhoring van het gebed. Ik was te druk.


De almachtige kracht en troost, van Vader.
Op het moment dat God jou troost, en kracht geeft om door te gaan, merk je dat zelf totaal niet. Anderen zien dat dan wel, dat je sterk bent, en je alles doet wat nodig is, maar zelf heb je dat niet in de gaten.


Later, na verloop van tijd, merk je aan je lichaam, dat je iets verschrikkelijks heeft mee gemaakt, door lichamelijke klachten, een verandering van gevoel en dat je anders in het leven staat. Je gaat nadenken over hetgeen jou is overkomen, het is net een film die aan je voorbij gaat, en je ziet dan ineens, de kracht, de troost en de geborgenheid van Vader.


Het gemis blijft, verdriet is er niet, je hebt de troost van Vader gekregen.


Hoe dan?
Dat je weet, haar taak was volbracht, mijn taak ligt nog voor mij. Ik mag ook weten, dat ik er niet alleen voor staat, hoe staat het ook alweer? Als God met mij is, wie is dan tegen mij?


Ja die Vader van ons, Hij lijkt soms zo ver weg, en soms lijkt het, of je er alleen voor staat. Maar dan opeens, kom je tot het besef, dat niet jij, maar je Hemelse Vader, jou gedragen heeft, in al jou verdriet en pijn.


Als je dat weet, dat je huilend mag gaan naar je Hemelse Vader, met jou arme geest, hoeveel troost wil je dan nog meer krijgen?
Een almachtige Hemelse Vader, die jou troost, jou pijn weg neemt, jou Zijn kracht geeft, om door te gaan met je leven. De troost die van God komt, is krachtig, want ik weet, mijn taak ligt voor mij. In de tien jaar dat ik nu weduwnaar ben, is er zoveel in mijn leven gebeurd, zoveel dingen veranderd, die er niet zouden zijn, als ze nu nog geleefd had. Daarvan kan ik maar alleen van zeggen: dit is mijn smalle pad die Vader voor mij heeft uitgestippeld. Hij is mij nu zo genadig geweest dat hij mij Zijn Trooster over mij heeft uitgestort. ‘Maar de Trooster, de Heilige Geest, Welken de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u alles leren, en zal u indachtig maken alles, wat Ik u gezegd heb. Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet gelijkerwijs de wereld hem geeft, geef Ik hem u. Uw hart worde niet ontroerd en zij niet versaagd.’
‭‭Johannes‬ ‭14:26-27.
Ik mag weten, dat God een lamp is voor mijne voeten. En al ben ik dan weduwnaar, ik voel mijn niet alleen, want Vader is bij mij.


Dat geeft je troost.
Het geeft je kracht.
Het geeft je geborgenheid.
Het neemt het gevoel van alleen zijn weg.
Het geeft je de zin van dit leven terug.
Het geeft je een veilig gevoel, Vader past op jou.
Het gemis blijft.
Verdriet vervaagt, blijdschap en dankbaarheid komt er voor in de plaats.


Zalig zij die treuren, want zij zullen troost ontvangen.


Volgende keer:
‘Zalig zijn de zachtmoedigen; want zij zullen het aardrijk beerven.’
Mattheüs 5:5 

Hamba Tuhan.

DE ZALIG SPREEKINGEN VAN JEZUS

De bergrede van Jezus.


Deel 3


En Jezus opende zijn mond en sprak:
Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen het aardrijk beërven.


Jezus verwijst hier naar: psalm 37: 11
‘De zachtmoedigen daarentegen zullen de aarde erfelijk bezitten, en zich verlustigen over groten vrede.’
Psalmen 37:11 


Paulus zegt dit:
‘Maar de vrucht des Geestes is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid.’
Galaten 5:22 


Wat wil dit nu zeggen voor ons?


Wij, als wedergeborenen in  Christus Jezus, zijn met Hem gekruisigd en gestorven. Met de opstanding van Jezus, zijn ook wij opgestaan, als nieuw mens. We laten dan de oude mens achter ons, en keren ons af van al zijn werken, namelijk:
‘De werken des vleses nu zijn openbaar; welke zijn overspel, hoererij, onreinigheid, ontuchtigheid, Afgoderij, venijngeving, vijandschappen, twisten, afgunstigheden, toorn, gekijf, tweedracht, ketterijen, Nijd, moord, dronkenschappen, brasserijen, en dergelijke; van dewelke ik u te voren zeg, gelijk ik ook te voren gezegd heb, dat die zulke dingen doen, het Koninkrijk Gods niet zullen beerven.’
Galaten 5:19-21 


Als iemand in deze wereld, de wereld van vandaag, zachtmoedig is, krijgt hij het stempel door de wereld op gedrukt van watje, slappeling of doetje. Je doet niet meer mee, en je hoort er niet meer bij.


Maar wat is zachtmoedig?
Zachtmoedig is vredelievend, zachtaardig, niet opstandig, niet boosaardig, niet je zelf hoger achten dan een ander, geen twister, geen leugenaar, kortom heel veel dingen die in Galaten 5:19-21 staan is hij niet.


Maar wat is hij/zij dan wel?
Alles wat er staat in Galaten 5:22.


Ja maar ik ben toch mens?
Ja NOG WEL. Maar een herboren mens.


Kan een mens dit volbrengen?
Alleen zij die gedoopt zijn door water EN Geest.


Zij, die door water alleen gedoopt zijn, kunnen de zachtmoedigheid die God van ons verlangt, niet volbrengen. Zij missen de Heilige Geest.


Voorbeeld:
Als je merkt dat iemand leugens over jou verteld, je probeert onderuit te halen, omdat jij wel geloofd en er voor uitkomt, en de ander God haat, dan ga je als mens er op af, en ga je jou recht halen.


Een Geest vervulde, die laat het gaan, hij zoek niet de twist op, gaat niet in discussie, maar laat het langs zich heen gaan. Hij of zij weet dat de gram bij Vader ligt, en Die zal het oordeel vellen.


Daar heb je gelijk de zachtmoedigheid die God van jou wil. Wij mogen geen ruzie zoeken of opzoeken. Zei Jezus niet: als iemand u op de linker wang slaat, keer hem ook de rechter toe? Vraagt iemand om uw rok, geef hem ook het hemd?


Maar waarom zullen de zachtmoedigen, de aarde beërven?
Actie, geeft reactie. 
Haat, wekt haat op.
Leugen, brengt leugen voort.
Moord, brengt moord voort.
Twist, brengt twist voort
Geld belust, brengt nog meer gierigheid voort.
En zo kan je nog wel even door gaan.
En het zijn de werken van het vlees.


De zachtmoedigen daarentegen, bewaard de vrede, liefde, lankmoedigheid, genade, naaste liefde.
En dat zal uiteindelijk overwinnen. Mensen gaan hem gelijk geven, staan beschaamt en weten niet meer verder te handelen.


Dat is wat God wil.
Dat is wat je niet uit jezelf kan, daar heb je de Heilige Geest voor nodig, die op zo’n moment in jou werkt en je tegenhoud om er tegen in te gaan. Driftkoppen worden dan zachtmoedig. De Heilige Geest werkt dan in jou.


Dan is die watje, doetje, die er nooit bij hoorde, overwinnaar. Het is zoals Paulus zegt: kolen op hun hoofd stapelen.


Volgende keer:
‘Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid; want zij zullen verzadigd worden.’
Mattheüs 5:6 

Hamba Tuhan

De zaligspreking van Jezus.

De bergrede van Jezus.

Deel 4.

En Jezus opende Zijn mond en sprak:

Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid; want zij zullen verzadigt worden.

Gerechtigheid, je kan daar van alles mee bedenken, het onrecht wat jou is aangedaan tijdens een proces, het onrecht wat jou is aangedaan als kind, het vernederd worden, altijd de gebeten hond zijn, het zwarte schaap zijn, nooit geprezen worden terwijl je het altijd zo goed doet.

Er zijn genoeg dingen te bedenken als het om gerechtigheid gaat.

Maar is dit, waar Jezus op doelt?

Arme ik, die nooit recht krijgt?

Denk het niet, zelf medelijden is niet van God.

Maar waar doelt Jezus dan op?

Denk eens aan wat Jezus zelf is overkomen.

Zijn lijden, Zijn sterven, die spot, die hoon.

Had Jezus dat verdiend? Was Hij het die zonden deed?

Nee! Hij deed het voor ons, Hij nam die straf op Zich, Hij onderging die zweep slagen, die spot en hoon, en wij? Wij die de straf verdiende, deden Hem dat aan.

Was dat recht wat wij Jezus aandeden? Deden wij Hem gerechtigheid?

Nee. Wij deden onze Verlosser geen recht aan. 

Maar toen kwam de gerechtigheid voor Jezus, Hij stond op uit de dood. Zij die Hem gedood hadden, dachten het gewonnen te hebben, maar ze bleven beschaamt achter, en moesten erkennen dat Hij de Christus was.

Nu, anno 2019 is het nog steeds zo, de mens is niet veranderd. Als het om gerechtigheid gaat, wordt er nog steeds aan elkaar onrecht gedaan, ook onder Christenen. Nog steeds denken mensen en ook Christenen beter te zijn als een ander. Nog steeds doen wij elkaar onrecht aan en dorsten mensen naar gerechtigheid, ook onder geloofsgenoten.

Nog steeds lopen er farizeeën, en schriftgeleerde rond. Mensen met kasten vol met boeken, zij die denken de Schrift te kennen uit allerlei boekjes, en zich verheven voelen boven die man of vrouw die daar zondags achter in een hoekje zit te luisteren.

‘Twee mensen gingen op in den tempel om te bidden, de een was een Farizeer, en de ander een tollenaar. De Farizeer, staande, bad dit bij zichzelven: O God! ik dank U, dat ik niet ben gelijk de andere mensen, rovers, onrechtvaardigen, overspelers; of ook gelijk deze tollenaar. Ik vast tweemaal per week; ik geef tienden van alles, wat ik bezit. En de tollenaar, van verre staande, wilde ook zelfs de ogen niet opheffen naar den hemel, maar sloeg op zijn borst, zeggende: O God! wees mij zondaar genadig! Ik zeg ulieden: Deze ging af gerechtvaardigd in zijn huis, meer dan die; want een ieder, die zichzelven verhoogt, zal vernederd worden, en die zichzelven vernedert, zal verhoogd worden.’

Lukas 18:10-14 

Nog steeds is dit verhaal van Jezus in de kerken en Gemeentes van toepassing, nog steeds denken mensen het beter te doen dat die ander, nog steeds denken mensen het wel te halen omdat ze het zo goed doen. Nog steeds denken mensen dat ze de Heilige Geest van zelf krijgen of geloven ze het te krijgen vanzelf.

Maar als jij die inderdaad met de Heilige Geest vervuld bent, en de tekenen van de Heilige Geest heeft, hen daar over aanspreekt, is die Geest ineens van de duivel en ben jij dus een duivel aanbidder. Want zij hebben de Heilige Geest, geloven, denken zij, want de dominee zegt het van de kansel.

Je wordt als Geest Vervulde uit gejouwd, bespot, de kerken uit gejaagd. Want men weet het wel beter. Uitstorting van de Heilige Geest, was voor de apostelen maar dat is nu niet meer, zegt men dan. Maar zij denken zelf wel dat ze de Heilige Geest hebben.

Op die momenten, hongert en dorst je naar de gerechtigheid. Je zou ter plekke het willen bewijzen, het willen tonen.

Maar ook de wereld, die kwaad spreekt over jou, je met de dood bedreigt, omdat jij voor je geloof uitkomt, en zij het haten.

Jij die door de Heilige Geest, de gruwelen van deze wereld ziet, de geld belustheid, seks, overspel, verslavingen, moord en doodslag, Godslasteringen, egoïsme, zelfverrijking, haat, het komt zo je huiskamer in door de (sociaal)media, tv, radio en kranten.

Dan denk je, o Heer, hoelang nog, hoelang zult U dit nog aanzien.

Maar de verzadiging zal komen.

‘En ik zag tronen, en zij zaten op dezelve; en het oordeel werd hun gegeven; en ik zag de zielen dergenen, die onthoofd waren om de getuigenis van Jezus, en om het Woord Gods, en die het beest, en deszelfs beeld niet aangebeden hadden, en die het merkteken niet ontvangen hadden aan hun voorhoofd en aan hun hand; en zij leefden en heersten als koningen met Christus, de duizend jaren. Maar de overigen der doden werden niet weder levend, totdat de duizend jaren geeindigd waren. Deze is de eerste opstanding. Zalig en heilig is hij, die deel heeft in de eerste opstanding; over deze heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en Christus zijn, en zij zullen met Hem als koningen heersen duizend jaren.’

Openbaring 20:4-6 

Hamba Tuhan.

De zaligspreking van Jezus.

De bergrede van Jezus.

Deel 5.

En Jezus opende Zijn mond en sprak:

“ zalig zijn de reinen van hart; want zij zullen God zien.”

Rein van hart zijn, dat is tot op het bot eerlijk en oprecht, zuiver en een schoon geweten.

Dat is iets wat heel moeilijk is, van mens tot mens, lukt dat nog wel, je laat niet het achterste van je tong zien en klaar is Kees, hij kan toch niet in je hart kijken, dus dat is niet zo moeilijk.

Maar tegenover God, dat is een heel ander verhaal, God kijkt in jou hart, Hij beproeft jou nieren. Lees maar:

‘Ik, de HEERE, doorgrond het hart, en proef de nieren; en dat, om een iegelijk te geven naar zijn wegen, naar de vrucht zijner handelingen.’

Jeremia 17:10 

Oeps, ja dan wordt het een heel ander verhaal, dan kan je niet meer doen alsof en de schijn ophouden. God kijkt dwars door jou heen. Dan is het einde met het doen alsof, einde bedrog, einde voor de gek houden, en daar sta je dan, kaal en naakt voor God.

Tja dat hart, het is de motor van je leven, een hart kan je niet manipuleren, het klopt zoals het klopt, daar hebben wij geen controle over.

Als je ondervraagt wordt door politie, kunnen ze je aansluiten aan een leugendetector, die meet je hartslag en aan de hand daarvan kan men meten of je liegt of eerlijk bent. Met een leugen gaat je hartslag omhoog en spreek je de waarheid blijft je hartslag gelijk, en rustig.

Het hart is het, die jou verraad, als je niet oprecht bent.

Zo is het ook met God, God kijkt in je hart.

In de bijbel wordt het hart niet gezien alleen als levens motor, maar ook als een orgaan waaraan God ziet hoe jij bent.

Lees maar:

‘Hoererij, en wijn, en most neemt het hart weg.’

Hosea 4:11 

‘(57:8) Mijn hart is bereid, o God! mijn hart is bereid; ik zal zingen, en psalmzingen.’

Psalmen 57:7 

‘Want indien ons hart ons veroordeelt, God is meerder dan ons hart, en Hij kent alle dingen.’

1 Johannes 3:20 

‘Geliefden! Indien ons hart ons niet veroordeelt, zo hebben wij vrijmoedigheid tot God;’

1 Johannes 3:21 

Je zou kunnen zeggen dat het hart ook je geweten is, je diepste gedachten, emotie, het is niet alleen de pomp voor je bloed, het is veel meer, het is ook je levensgeest, stopt het hart, is de levensgeest ook weg, je ziel.

En daar kijkt God naar, dat moet rein zijn.

Is je hart vol van haat, dan ben je boosaardig.

Is je hart vol van verdriet, dan huil je.

Is je hart vol van blijdschap, dan ben je vrolijk.

Is je hart vol van liefde, dan geef je liefde.

Is je hart vol duisternis, dan zit de duivel in je.

Is je hart vol van God, dan geloof je God.

Maar, is je hart vol van Gods Heilige Geest, dan ben je eenn uitverkorene van God, Hij kent jou, weet je bij naam en Hij is één met jou, tot in der eeuwigheid.

Vergelijk het hart met een huis.

Als het huis vervuild en gekraakt is moet  de kraker er uit en het schoon gemaakt worden, anders is er niet in te leven. Alle boosaardige gedachten moeten er uit, het huis moet met bezemen gekeerd worden, het moet weer gaan blinken en glanzen. 

Dan is het huis schoon en leeg, en het staat te koop, als je dan niet zorgt dat er goede sloten op de deuren zit, en de ramen goed dicht zit, kan de kraker er zo weer in komen om het weer te bevuilen.

Maar als het huis gegeven wordt aan iemand die op straat leeft en geen huis heeft, die zal blij zijn en het goed onderhouden, en schoon houden. En de kraker kan niet meer terug komen in dat huis.

Zo is het ook met ons.

Ons hart is het huis, de kraker is de duivel, het vuil de zonden, de dakloze is de Heilige Geest.

Als je het huis leeg laat staan om het te verkopen, keert satan terug in het huis, je hart. Maar geef je het weg, aan die dakloze, God, dan verdien je niets, maar God leeft in je huis, je hart, en satan staat buiten, en kan niet binnen komen.

Met andere woorden, is jou hart niet rein, dan is de Heilige Geest niet in jou hart, en zal je ook niet God kunnen zien. 

Maar is jou hart, rein, en opgeruimd, blinkend en schoon, God zal Zijn Geest zenden, en over jou komen, de Geest Gods zal in jou hart komen en jou in Zijn bezit nemen. Hij zal jou kracht geven, het Heilig Licht laten schijnen in jou. Hij zal je troost geven, en je leiden over duisteren wegen. Hij zal een lamp zijn voor je voeten.

Hoe maak je het huis dan schoon?

Door het Bloed van Christus.

Op het moment, dat jij je oprecht bekeert, je van ganse harte God wil dienen, laat jij je dopen met water, je huis is dan schoon, je zonden zijn weg gewassen. Maar daar mag het niet bij blijven!

Dan moet je gedoopt worden met de Heilige Geest, dat kan dan alleen iemand die ook vervuld is met Gods Heilige Geest. En dan pas, wordt het huis door God bewoond.

Dopen met water maakt schoon, dopen met de Geest maakt bewoond.

Het zijn twee verschillende dingen.

Veel kerken doen het water, ze maken het schoon, om vervolgens het huis leeg te laten staan. En satan komt weer terug in het huis.

Zoals Jezus ten onderging in de dood, moeten wij ten onder gaan in water, wat ons vrijmaakt van zonden . Maar komen wij uit het water, zijn wij vrij van zonden en de satan is uit ons hart, doen wij daar verder niets mee, zal hij terug keren met zeven andere duivelen die nog erger zijn dan de eerste. 

Daarom is het zo belangrijk, ja van eeuwig levens belang, dat je daarna gedoopt wordt met de Heilige Geest.

Kerken vergeten dat vaak, het is echt van levens belang, dat dit nu eens doordringt bij predikanten, de herders der gemeentes dat zij dit moeten gaan doen. De besprenkeling van kinderen is geen doop. De besprenkeling van volwassenen is geen doop.

 ‘Heeft Hij ons zalig gemaakt, niet uit de werken der rechtvaardigheid, die wij gedaan hadden, maar naar Zijn barmhartigheid, door het bad der wedergeboorte en vernieuwing des Heiligen Geestes;’

Titus 3:5 

Er staat heel duidelijk EN vernieuwing, en geen dus vernieuwing.

Conclusie,

Kijk naar het huis van u.

Wie woont er in je hart.

Woont satan in je hart, was dan het huis.

Is het huis schoon, maar niet bewoont?

Geef het weg, aan God, laat Hem daarin wonen.

Laat je dopen ook met de Geest Gods.

Want God kijkt naar je hart, en ziet wie daarin woont. Wij mensen zien het niet, God wel!

En dan het laatste,

“ want zij zullen God zien”

Klopt toch?

Als God in jou woont, kent Hij het huis waar Hij in woont.

Dan is het niet meer op de jongste dag van:

‘Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Heere, Heere! hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam duivelen uitgeworpen, en in Uw Naam vele krachten gedaan? En dan zal Ik hun openlijk aanzeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij, die de ongerechtigheid werkt!’

Mattheüs 7:22-23 

Maar dan is het:” Kom binnen, Mijn kind, welkom in Mijn Koninkrijk, want Ik ken jou, jij bent van Mij, en Ik woon in jou, omdat jij Mijn Geest bezit.

Volgende keer:

‘Zalig zijn de vreedzamen; want zij zullen Gods kinderen genaamd worden.’

Mattheüs 5:9 

Hamba Tuhan.

De zaligspreking van Jezus.


De bergrede van Jezus.


Deel 6.


En Jezus opende Zijn Mond en sprak:
‘Zalig zijn de vreedzamen; want zij zullen Gods kinderen genaamd worden.’
Mattheüs 5:9 


Vreedzamen, vrede, zij die vrede bewaren.
Het is weer een kenmerk van Geest vervulden.
‘Maar de vrucht des Geestes is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid.’
GALATEN 5:22 

Jezus Christus spreekt vanuit de hemelen door de Heilige Geest tot Paulus:

Wat opvalt is, dat Jezus toen al over de vruchten van de Geest sprak. Het is ook niet verwonderlijk dat Jezus dit doet, omdat Hij zelf de Geest Gods in Zich had.


Maar wat wil Jezus hier mee zeggen?


Weer komt de wijze les van Jezus bij mij naar boven:
‘Dengene, die u aan de wang slaat, biedt ook de andere; en dengene, die u den mantel neemt, verhindert ook den rok niet te nemen.’
LUKAS 6:29 


En het tweede gebod:
Heb uw naaste lief als u zelf.
Verder daar er dan:
Een groter gebod als deze is er niet.


In deel 3 hadden we het over zachtmoedigheid, vreedzaamheid zit hier heel dicht bij.
Iemand die vreedzaam is, zorgt voor vrede, rust. Gaat niet op oorlogspad, maar verhinderd dat er ruzie ontstaat. Je zou kunnen zeggen dat het een bemiddelaar is.
De persoon gaat ruzie uit de weg en probeerde het te voorkomen.


Is dat ook niet wat Jezus ons voorhoud? 
Moeten wij ook niet, net zoals Jezus, ons gedragen?
Ook als we in de auto zitten en je wordt afgesneden door een andere automobilist, of je loopt op straat en er wordt gescholden naar jou, bij de kassa, dringt iemand voor. Het zijn zomaar wat voorbeelden uit het dagelijks leven, wat iedereen wel meemaakt. Dan op die momenten, hoe makkelijk is het dan niet, om er even wat van te zeggen, of een reactie te geven op wat die ander doet tegen jou.
Het is o zo menselijk, het zit in onze mens in geweven.


Maar Jezus zegt anders, juist op die momenten, verwacht Jezus van ons, dat we niets zeggen, niets doen. Jawel, een stap achteruit moeten we doen, zonder commentaar. Niet terug schelden, niet die automobilist even een lichtsignaal geven, niet stoer blijven staan op je plaats bij die kassa, nee het laten gaan en niets zeggen.


Dat leer je niet uit boekjes, dat komt niet zo even aanwaaien, nee dat is de Heilige Geest die in jou werkt.


Zelf ben ik van nature een driftig persoon.
Kort aangebonden en mijn mond heel snel open om commentaar te geven. Ja ik liet niet over mij heen lopen.


Nadat ik gedoopt ben door water en Geest, kwam de Heilige Geest over mij, en werd ik vervuld met Gods Geest.
Ik merk dat die driftkikker weg is, dat rappe mondje, er niet meer is. Zelfs niet als iemand mij publiekelijk kwetst in mijn geloof, ook toen, zei ik niets, ging er niet op in. Werd niet boos, en stond zelf perplex te kijken naar mij zelf, waar was die driftkikker met dat rappe bekje gebleven? Ik herkende mezelf niet meer, en toen begreep ik wat vreedzaamheid was.


Het was de Heilige Geest, die in mij aan het werk was, het was voor de Heilige Geest een beste klus, om die gifkikker stil te houden, en ik? Ik was stil, stom verbaast over de dingen die daar gebeurde.


Dat leer je niet uit boeken, al heb je ook een kamer vol. Dat leert jou een psycholoog niet, als zit je er ook jaren bij. Het is geen zelfbeheersing, ook al ben je er nog zo goed in. 
Dan moet je er de Heilige Geest voor hebben, die jou opdat moment, de rust zelve laat zijn.


Wat mij ook opvalt is dat er gelovigen zijn, die zo bezig zijn met het geloof, er constant over praten, de rust zelve zijn in gesprekken, maar dan ineens toch heel boos en uit hun plaat gaan als ze iets niet aanstaat. Wat ik mij dan altijd afvraagt is het volgende, waar is de Heilige Geest? Men zegt de Geest te hebben, maar de vruchten er van zie ik dan niet.
Als ik dan naar mij zelf kijkt, vroeger, en nu na de vervulling van de Geest, kan ik dat soort zaken niet verklaren. Iemand die zegt de Heilige Geest te hebben, zich heel vroom voor doet, en vervolgens totaal uit zijn plaat gaat om iets totaal onbelangrijks, hoe kan dat?


Ik kan dan er maar 1 verklaring over hebben. Men denkt de Heilige Geest te hebben, want ze zijn toch als kind besprenkeld, en ja ook hebben ze de openbare geloofsbelijdenis afgelegd.
Maar één ding zijn ze vergeten:
Het bad der wedergeboorte en de doop met de Heilige Geest. Zonder deze twee, is er geen Heilige Geest!
Kerken zeggen van wel, predikanten prediken van wel, ( ook ik ben zo groot gebracht ), maar mijn Bijbel leert mij anders, Jezus zegt het anders:
‘Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Zo iemand niet geboren wordt uit water en Geest, hij kan in het Koninkrijk Gods niet ingaan.’
JOHANNES 3:5 


 Vreedzaamheid, het is tegennatuurlijk voor de vleselijke mens, het is natuurlijk bij de Geestelijke mens.


De vreedzamen, zullen kinderen van God genoemd worden. 
Hoezo?
Lees Galaten5:22 maar.


Laat u dopen, met water EN GEEST!
Laat uw vleselijke mens, met Jezus kruisigen.
Sta op, met Jezus, als herboren mens, gereinigd van al uw zonden. Door het bad der wedergeboorte.
En laat uw dopen met de Geest Gods, die wij noemen de Heilige Geest, de Geest der Waarheid.


Jezus, noemt u dan Zalig. En u bent daadwerkelijk een kind van Vader.


Volgende keer:
 ‘Zalig zijn die vervolgd worden om der gerechtigheid wil; want hunner is het Koninkrijk der hemelen.’
MATTHEÜS 5:10 

Hamba Tuhan

DE ZALIG SPREEKING VAN JEZUS

De bergrede van Jezus.

Deel 7.

En Jezus, opende Zijn Mond en sprak:

‘Zalig zijn die vervolgd worden om der gerechtigheid wil; want hunner is het Koninkrijk der hemelen.’

MATTHEÜS 5:10 

Gerechtigheid, daar zit het woord recht in.

Niet krom, niet verdraaid, maar recht, recht door zee, zeggen zoals het is. Niet mee doen met de wereld, niet mee praten met de ander, niet van gedachten veranderen omdat het zo lekker klinkt, of dat je anders een ander er mee kwetst.

Als ik in mijn bijbel leest:

‘Wanneer ook een man bij een manspersoon zal gelegen hebben, met vrouwelijke bijligging, zij hebben beiden een gruwel gedaan; zij zullen zekerlijk gedood worden; hun bloed is op hen!’

LEVITICUS 20:13 

Dan is dat zo. Want God heeft het zo gezegd.

Dan krijg je van alles over je heen, je wordt uit gemaakt voor rotte vis, homo hater, ongelovige, je houd je niet aan het tweede gebod, enz. enz.

En zij die jou er van beschuldigen, dat je geen naaste liefde kent, zeggen dit, met een hart vol haat.

Ja de mens. Het is een gewoonte mens.

Gewent  om twee keer naar de kerk te gaan, gewent om te bidden voor het eten, gewent om te werken en op tijd te slapen. Alles op zijn tijd, elke keer weer. 

En de sleur zit er lekker in. We letten niet meer op, we zijn het gewent om netjes te luisteren wat de dominee zegt op de kansel, ja het gaat goed allemaal.

Maar is dat zo?

Is het allemaal wel zo goed?

Is de leer die gepredikt wordt, nog wel zuiver?

Zijn wij nog wel een brandende lamp, in deze duistere wereld? Moeten we niet de vinger leggen op de zonden van de wereld en zeggen dat het fout is als het de kerk dreigt in te komen.

Moeten we niet zeggen, dat de vrouw niet op de kansel thuis hoort, of in de ouderlingen bank, omdat God dit zegt? Moeten we niet opletten dat de Leer van God zuiver en rechtvaardig wordt toegepast in onze gemeentes?

Waarschuwt de bijbel ons niet maar al te vaak, voor de dwaling binnen onze gemeenten?

Recht is recht, krom is krom zeggen we, maar wordt het ook toegepast?

Durven we nog op te staan en zeggen met de bijbel in de hand: Gods Woord zegt…..

Of zijn we blind geworden en doof geworden, voor wat God ons te zeggen heeft?

Zijn we bang om uit de toon te vallen en daardoor op te vallen?

Wat Jezus hier zegt, heeft niet alleen te maken met wereldse zaken. Het heeft veel meer te maken met ons geloof in God.

Zegt Paulus ook niet:

‘Doch al ware het ook, dat wij, of een engel uit den hemel u een Evangelie verkondigde, buiten hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt.’

GALATEN 1:8 

Heb een afkeer van deze, zegt hij ook.

Moeten wij dan niet het recht laten gelden in onze kerken? Moeten we dan niet opstaan, en opspreken als er een dwaling wordt geconstateerd? Moeten wij niet getrouw blijven aan Gods Heilig Woord? 

Weet wel zeker van JA!

Dan mogen we niet zeggen, ach dat was toen, maar nu, 2019 …… vul het maar in.

Dan mogen we niet Gods Heilig Woord gebruiken om ons eigen recht te behalen.

Dan moeten we die vrouw die op de kansel staat of in de ouderlingen bank zit, de kerk uit jagen, want er staat geschreven in Gods Heilig woord, dat de vrouw zal zwijgen in de gemeenten. Dan noem ik die man die met een andere man getrouwd is, niet mijn broeder, ik heb een afkeer van hem! En jaag hem mijn gemeente uit, met de woorden: bekeert u, want God zegt:

Het is een gruwel in Zijn Ogen.

Zijn wij, zo ziende blind geworden, horende doof geworden, dat wij Gods Heilig Woord, niet meer horen en lezen of begrijpen?

Heeft satan inmiddels zoveel macht in de gemeenten gekregen, dat we Gods Woord niet meer serieus nemen en het ombuigen, naar onze wil? Roepen dat we de Heilige Geest hebben, maar toepassen wat in ons straatje past? Zeggen dat we geloven, maar doen alleen de dingen die wij leuk vinden?

Predikanten die hun handen niet van kinderen af kunnen houden, overspel plegen, nu weer in Veenendaal. Herders der gemeente?

Zijn we nu zover van de zuivere Leer afgedwaald? Dat we het niet meer zelf zien?

Satan lacht, hij vindt het prachtig, die gelovige goddelozen. Ze denken zo gelovig te zijn, maar ondertussen doen ze wat hij wil.

En als je dan als rechtvaardige, men daar op wijst, krijg je van alles over je heen.

Je wordt een Gods lasteraar genoemd, duivelaanbidder, enz. enz. Je hoort er niet bij, ze moeten je niet. Het doet pijn aan hun oren, wat je zegt. Want het is zo toch goed????

Paulus zegt hierover:

‘Want er zal een tijd zijn, wanneer zij de gezonde leer niet zullen verdragen; maar kittelachtig zijnde van gehoor, zullen zij zichzelven leraars opgaderen, naar hun eigen begeerlijkheden;’

2 TIMOTHEÜS 4:3 

Recht, Gods Heilig Woord, het doet pijn, als je afdwaalt, je wilt het dan niet meer horen, je wilt het niet meer lezen, want diep, heel diep van binnen, weet je best wel dat die ander gelijk heeft. Maar je wil het niet toe geven, het is zoals je doet toch zo fijn.

Ja getrouw zijn aan God, mensen haten je. Ze moeten niets van je hebben. Konden ze je kwaad doen, dan doen ze je dat zeker.

Maar getrouw aan God en Zijn Heilig Woord, brengt jou het leven, het eeuwig leven.

Hier op aarde de haat, straks een Koninkrijk der Hemelen.

Durft u, op te staan en zeggen, God heeft in Zijn Woord gezegd……..

Durft u, zich te onttrekken van die gemeenten die de vrouw gelijk stelt met de man?

Durft u, te zeggen tegen die homo, die naast u zit in de kerk, ga weg?

Durft u, op te staan, tijdens de dienst, en de dominee tegen te spreken, met de bijbel in de hand, als er geen gezonde leer wordt verkondigt?

Durft u, mensen die zeggen, naaste liefde te hebben, en vol haat je met Gods Woord om de oren slaan, ze er op wijzen waar ze zelf mee bezig zijn?

Kortom, durft u, de gezonde Leer, dewelke God ons leert, door Zijn Heilig Woord, oprecht te handhaven, er voor in te staan, onwrikbaar in geloof?

Durft u, gelovigen, die zeggen, denken of geloven, er op te wijzen dat de Heilige Geest, niet zoals de duivel, bij je binnen komt via de kruipruimte, maar dat de Heilige Geest, Zich met toeters en bellen aan jou kenbaar maakt dat Hij over jou is uit gestort?

Dan geldt niet meer wat mensen zeggen, dan geldt wat Jezus tot u zegt:

‘Zalig zijn die vervolgd worden om der gerechtigheid wil; want hunner is het Koninkrijk der hemelen.’

MATTHEÜS 5:10 

Het is een bemoediging voor hen die gehoor geven aan wat God in Zijn Heilig Woord zegt.

Het is een wake up call voor een ieder die dit niet doen, en denken het beter te doen als God.

God is de alfa en de omega, het begin en het eind. Zijn Woord zal niet ledig tot Hem wederkeren.

Volgende keer:

  ‘Zalig zijt gij, als u de mensen smaden, en vervolgen, en liegende alle kwaad tegen u spreken, om Mijnentwil. Verblijdt en verheugt u; want uw loon is groot in de hemelen; want alzo hebben zij vervolgd de profeten, die vóór u geweest zijn.’

MATTHEÜS 5:11-12 

Hamba Tuhan.

De zaligspreking van Jezus.

De bergrede van Jezus.

Deel 8.

Jezus opende Zijn mond en sprak:

‘Zalig zijt gij, als u de mensen smaden, en vervolgen, en liegende alle kwaad tegen u spreken, om Mijnentwil. Verblijdt en verheugt u; want uw loon is groot in de hemelen; want alzo hebben zij vervolgd de profeten, die vóór u geweest zijn.’

MATTHEÜS 5:11-12 

Zalig zijn, omdat mensen jou vervolgen, over je liegen en kwaad spreken, omdat je gelooft ik God en Jezus.

Dat is nogal wat, hier in Nederland kennen we (nog) geen vervolging, dank God daar voor.

Maar kwaad spreken en leugens over jou spreken, dat is er maar al te vaak. Ik maak het zelf ook dagelijks mee, dat zelfs ongelovigen er schande over spreken dat men mij dat aandoet.

Maar wat doet dat met je?

Wordt je dan boos? Nee.

In eerste instantie schrik je. Je denkt er over na en dan merk je dat je alleen maar sterker wordt in het geloof, je weet dat de weg die jij in geslagen bent, de weg is die God wil dat je gaat. Het is een bevestiging dat je op de goede weg zit, en je Jezus volgt ook in Zijn lijden.

Ik zeg wel eens: de buurman van mij, die aan God nog gebod doet, heeft een goed leven, hij heeft nergens last van en hij heeft vele vrienden. Satan laat hem wel met rust.

Maar ik, die mij gegeven heeft aan God, met Jezus gestorven ben, en als nieuw Geestelijk mens ben opgestaan met Jezus, ja daar gaat satan wel achteraan.

Dat geeft je juist de kracht, om te volharden in het geloof. Weten dat satan zich druk maakt om jou, jou probeert te verleiden, en jou tegen werkt. En je weet, dat de satan maar een korte tijd heeft voordat hij geworpen wordt in de poel van vuur. Dat geeft jou juist nog meer kracht, nog meer vastberadenheid om niet aan zijn verleidingen toe te geven. Weten dat wat satan ook doet, hoeveel macht hij nu nog heeft, hij overwonnen is door MIJN HEILAND, MIJN VERLOSSER! 

Dan kunnen mensen kwaad spreken, leugens over je vertellen, ja zelfs je dood wensen, en proberen je onderuit te halen. Maar ik weet, de wereld heeft de hare lief, maar Jezus zegt mij:

‘Indien gij van de wereld waart, zo zou de wereld het hare liefhebben; doch omdat gij van de wereld niet zijt, maar Ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat u de wereld.’

JOHANNES 15:19 

Ja, ik ben een gastarbeider op deze wereld.

Ja, ik ben geen wereld burger.

Ik neem geen deel aan de wereld en haar wereldse zaken.

Ik sta niet te juichen aan de zijlijn of voor de tv met voetbal.

Ik heb geen rijkdom van deze wereld, want zij hebben nu al hun loon.

Dan val je op, dan vinden mensen je raar, helemaal als je ook nog eens het gebod naleeft dat Christus bij Zijn Hemelvaart ons gegeven heeft:

 ‘En in Zijn Naam gepredikt worden bekering en vergeving der zonden, onder alle volken, beginnende van Jeruzalem.’

LUKAS 24:47 

Jeruzalem is gedaan, de wereld heeft het gehoord, maar zij blijft in ongeloof. Daarom moeten wij zijn, vissers van mensen, spreken over God den Vader, Christus Jezus de Verlosser de Zoon van God, en de Geest Gods der Waarheid die wij noemen de Heilige Geest. Moeten wij de vruchten van de Heilige Geest Gods tonen aan de wereld, we moeten een levend getuigenis zijn van God, Jezus en de Heilige Geest.

Nooit, nee NOOIT mogen wij zwijgen. Nooit stil zijn. Laat de wereld maar zien dat je een Gezegend Kind van God bent. Laat maar zien dat je anders bent dan de wereld. Zelf rij ik auto, en heb de psalmen hard aan in de auto en zing dan hard mee, en is het mooi weer, gaan de ramen ook nog eens open. En ik schaam mij er niet voor, want ik zing voor mijn Hemelse Vader.

Ja wereld haat ons, ze moeten ons niet.

Maar ik dank Vader, want ik weet, mijn loon is in de Hemel, en Vader zal mij oordelen, en niet de mens.

Ja, dan volg je Jezus, dan sta je het lot van de profeten je te wachten, de apostelen, en vele die ons zijn voor gegaan. Dan is de weg die wij gaan moeten zwaar. Smal en vol gevaar.

Ons is geen makkelijk leven toe gezegd.

Als wij Jezus willen volgen, moeten wij hem ook volgen in Zijn lijden en sterven. Dan moeten wij tegen onze natuur in gaan, moeten wij ons zelf verloochenen. Moeten we het leven wat wij van God hebben gekregen, terug geven aan God. Hem de regie over ons leven geven. Dan is het niet meer ik wil, maar Vader wat wilt U dat ik doe?

Dan is het niet meer, ik plan, maar elke dag vragen, Vader, leid U mijn weg.

Niet meer zorgen om de dag van morgen, maar alles verwachten van Boven.

Een zeker weten hebben in de dingen die je niet ziet.

Een vast vertrouwen hebben in alles, dat God het tot jou opbouw laat zijn.

Een zeker weten dat voordat je maar één letter gebeden heb, God al weet wat je wilt bidden.

Dat maakt het geloof zo mooi, zo sterk, zo fijn en je voelt je een Hemelburger.

Want:

Als God met mij is, wie zal tegen mij zijn.

En zoals Jesaja het zegt:

 ‘En wie is als Ik – hij roepe het uit en verkondige het en legge het Mij voor – daar Ik toch het overoude volk in het aanzijn riep; en hetgeen er in de toekomst gebeuren zal, mogen zij verkondigen.’

Jesaja 44:7 

Ja, ik ben een gestorven mens.

Ja, ik ben met Jezus opgestaan.

Ja, ik ben volgeling van Jezus.

Ja, ik ben gedoopt met water en Geest.

Ja, ik ben vervuld met de Geest der Waarheid Gods.

Ja, ik ben geënt op de olijf boom en drink van zijn vettige sappen.

Ja, ik ben een profeet.

Ja, ik ben een apostel.

Ja, ik ben een evangelist.

Ja, ik laat mij leiden door de Geest Gods.

Ja, Vader, UW wil geschiede in de Hemel en op aarde, EN IN MIJ!

Dan valt schaamte weg.

Dan is er geen vrees.

Dan leef je anders.

Dan maakt de wereld geen deel uit van je leven.

Dan keer je jou af van de wereld en zijn zaken.

Dan richt jij je op God.

Dan laat je de vruchten zien van de Geest Gods.

Dan geeft je liefde, je krijgt het zoveel van God.

Dan laat je niemand in de kou staan.

Dan laat geld je koud, en doet het je niets.

Dan ben je niet grootmoedig.

Dan zeg je: ik ellendig mens.

Dan heb je een afkeer van je zelf, het vlees, dat de zonden aanhangt.

 Ja, geloven in God,  het is niet de makkelijkste weg, je krijgt er geen rijkdom op aarde van. Je  ent een zonderling in deze wereld.

Maar een ding weet ik zeker, mijn loon is in de hemel. Jezus zegt het mijzelf!!!!

Vader, ik dank U, dat ik een kind van U mag zijn.

Volgende keer:

Samenvatting en conclusie van de bergrede.

Hamba Tuhan.

De zaligspreking van Jezus.

De bergrede van onze Here Jezus Christus.


Slot.


En Jezus opende Zijn mond en sprak.


Het is een term in de bijbel, die aangeeft dat er iets belangrijks gezegd ging worden.
Vanaf de tijd dat Jezus op de aarde kwam, was dit een teken dat de Heilige Geest, tot ons sprak. Hij opende Zijn mond, en de Geest Gods sprak. God sprak door de mond van Jezus, kan je ook zeggen. In het oude testament, lezen we dat God spreekt, door middel van een brandende braamstruik, op de berg met Mozes, via engelen, maar met de komst van Jezus veranderde dat. God spreekt vanaf Jezus niet meer tegen mensen, maar door de mens. Hij wandelde met Adam in het paradijs, en na de zondeval trok God Zich terug van de mens. Hij openbaarde Zich niet meer aan de mens, sterker nog, tegen Mozes zegt God ook: Mij kan je niet zien, en leven tegelijkertijd. Gods macht en Heerlijkheid is dus zo groot dat wij mensen, dood neervallen als wij God zouden zien.


Maar met de komst van Jezus, verandert dat allemaal. Jezus was de eerste, Die de Geest van God ontving. Hij was het vlees geworden Woord van God. Hij was het waar al de profeten over hadden gesproken.
Hij was het laatste zoenoffer wat gebracht moest worden. Zoals het oude Israël het deden met dieroffers, zo moest Jezus, de enige Zoon van God, Zijn offer doen voor de gehele mensheid tot welbehagen van God.
Jezus heeft hiermee het verstoorde contact tussen God en mens hersteld. Maar voordat Hij het grote offer kon gaan brengen, leert Jezus ons. Hij leert ons door zijn mond te openen, en Gods Geest leert ons. Hij moest dat ook wel, omdat de mensen konden zien en horen dat Hij de uitverkorene van God was. Dat niemand kon zeggen, dat kon ik niet weten, want ik kon dat niet zien of horen.
In die tijd was het ook niet gewoon, dat iemand, buiten de schriftgeleerden, het volk leerde. Laat staan de wonderen deed die Jezus gedaan heeft. Heel het volk Israël moest weten dat Hij de Messias was.


Maar wat leert Jezus ons nu in de bergrede?
Het is ten eerste troost.
Troost voor hen die bedroefd zijn, vervolgt worden, die onrecht aan gedaan wordt, die zachtmoedig zijn, die de vrede willen, al die mensen, die pijn of verdriet aan gedaan worden zonder dat ze het willen, je kan ook zeggen de onderdrukten.


Het is voor hen ook een bemoediging, een bemoediging om door te gaan, niet het bijltje erbij neer te gooien van laat maar het heeft toch geen zin, maar vol te houden en door te gaan.


Maar in de hele bergrede zit ook een toekomst. Een toekomst na dit leven. Een toekomst in heerlijkheid. Een leven, na dit leven. Dat wat je nu doet, en overkomt, niet zinloos is. Het activeert je. Het zet je aan, om juist door te gaan, volharden.


Het eerst wat bij mij in gedachte kwam toen ik hoorde dat men mij, zwart liepen te maken en leugens over mij liepen te vertellen waren de Woorden van Jezus: zalig zijn zij,  die om Mij Naams wil vervolgt worden. Het is een teken, het is dan steun, je put er kracht uit.


Maar als ik kijk naar de woorden die Jezus sprak, en ik zet daar de vruchten van de Heilige Geest naast, zie ik ook de overeenkomsten daar tussen.
Liefde, geen twist, zachtmoedigheid, dienstbaar, barmhartigheid, lankmoedigheid,enz.


Het wil dus zeggen, dat een ieder, die vervuld is met de Heilige Geest, zalig is. Dat hij of zij, een uitverkorene is van God. En dat betekent dus ook, dat God bepaalt wie zalig is, omdat God Zijn Geest in die persoon zend. Dan is het God die uit verkiest. 
Hoe kan dan een mens, van vlees en bloed, een mede mens, zalig verklaren? Hoe kan een mens, beslissen wie wel in de hemel komt en wie niet? Hoe kan een mens, die zelf de zonden in zich heeft, denken dat hij gelijk is aan God, door dat te bepalen? Zegt Jezus niet Zelf: wie zonder zonde is werpen de eerste steen? En leert Jezus ons niet, dat wij allen met zonden bevlekt zijn, dat Hij de schuld die op ons lag, Hij die op Zich zou nemen?
Leert ons de bijbel niet, dat wij schepselen zijn van God?  Staan er niet genoeg voorbeelden in de bijbel, dat wij zondaars en moeten denken dat wij gelijk zijn aan God?
Leert ons de bijbel niet, dat wij enkel door genade, van God zelf, en niet door de mens, behouden worden?
Kijk naar satan, die ook dacht gelijk God te kunnen zijn, wat er met hem is gebeurd.


Nee de gave, die God ons geeft, in Zijn genade, door het grote zoenoffer van Christus Jezus, is dat God Zijn Geest in ons zend.
En wij, vervuld met de Geest Gods, wij mogen leven, bij de genade van God. We leven met de Geest van God, wetende dat Zijn Geest voor eeuwig bij ons blijven zal. Wetend dat wij nooit meer alleen zullen zijn. Wetend dat alle dingen die wij meemaken, tot opbouw voor ons is. Wetend dat God met ons is, wie kan ons wat aan doen. Het vlees kunnen ze doden, maar de Geest, kunnen ze ons niet afpakken.


Wij, die met Gods Geest vervuld zijn, lopen in de voetsporen van Jezus. Dezelfde Geest Gods, die neerdaalde in de vorm van een duif, is later als een geluid van een harde wind, en in de vorm van vuur, op de discipelen nedergedaald.
Nu 2019, jaren later, komt nog steeds Dezelfde Heilige Geest Gods, op mensen nedergedaald. Niet meer in tongen van vuur, niet meer in de vorm van een duif. De Heilige Geest zien wij niet meer nederdalen, maar de tekenen van de Heilige Geest zien we bij die persoon die Het heeft zeer zeker wel.


De Geest Gods, zal zich aan die persoon ook heel duidelijk kenbaar maken. Hij zal Zich openbaren aan de mens waar Hij over gekomen is. De mens die Gods Geest in zich heeft, WEET OOK, dat Gods Geest in hem is, hij gelooft het niet, hij vermoedt het niet, hij denkt het niet, HIJ/ZIJ WEET HET ZEKER!
Mensen rondom deze persoon, zien het ook. Ze merken een verandering aan deze persoon. Hij gaat anders praten, doen, leven, deze persoon denkt anders, en leeft anders als voorheen. Vaak zie je ook dat zo’n persoon, op de achtergrond verdwijnt, hij/zij wordt rustiger, praat niet meer zoveel over de wereldse zaken, over zichzelf, hij gaat ruzie uit de weg, is vergevingsgezind, heeft medelijden met anderen, deelt met anderen van wat hij heeft, zijn ja is ja, zijn nee is nee.
En weer komt de bergrede van Jezus, naar voren. Weer zie je de dingen die Jezus zalig spreekt, naar voren komen.


Wie is de mens, dat hij zalig zal verklaren, een mede zondaar? Het is een Godslasteraar.


Wie is de mens, zonder God? Hij is gelijk een hol vat, hij klinkt hard, hij denkt groot, maar is leeg van binnen.


Wie is de mens, vervuld met Gods Heilige Geest?
Het is een uitverkorene van God, Gods Geest woont in hem, hij is gevangen in Jezus Christus, hij stelt zijn leven in dienst van God zijn Vader, hij is gestorven en begraven, met Jezus, om opnieuw op te staan met Christus, als nieuw mens, als lid van één lichaam in Christus. Hij is niet meer van zichzelf, maar van God door Christus, dienstbaar voor de mens, maar bovenal voor God zijn Vader.
Deze mens, leeft op aarde, in deze wereld, maar hij is niet meer van deze wereld, wereldse zaken, heeft hij geen deel aan, het doet hem ook niets, want hij weet dat het vergankelijk is.


De bergrede van Jezus, Hij opende Zijn mond en sprak.
Het waren profetieën van de dingen die kwamen en er nu zijn komen zullen.
Zalig is de mens, die Gods Heilige Geest over zich heeft gekregen, door de genade van onze Here Jezus Christus.

Hamba Tuhan