Teken laatste DAGEN 1

De tekenen van de laatste dagen komen steeds dichter nabij.

In Openbaring 12:1 staat, dat er een groot teken wordt gezien in de hemel, dat een vrouw met de zon bekleed, en onder haar voeten de maan is, en een krans van twaalf sterren op haar hoorde is.

Dit teken is gezien door NASA, dat al de planeten in combinatie met de zon en onze maan op één rij stonden. Dit was in september 2017. Vanaf die datum duurt het 1260 dagen, of 3,5 jaar dat de antichrist zich zal openbaren. Dus deze 666 mens, is al op het wereldtoneel.

Openbaring 8:7

 • En de eerste engel blies de bazuin, en er kwam hagel en vuur, vermengd met bloed, en het werd op de aarde geworpen, en het derde deel van de aarde verbrandde en al het groene gras verbrandde.

Volgens Ezechiël 37&38 begint de nucleaire wereldoorlog in het midden oosten.

Als reactie van die atoomexplosies gaan platen onder de aardkorst verschuiven en ontstaan er vulkanische uitbarstingen. Ook zal er door al die plagen een gigantische aardbeving komen.

Openbaring 8:8,9

 • En de tweede engel blies de bazuin, en er werd iets als een grote berg, brandend van vuur, in de zee geworpen, en het derde deel van de schepselen in zee, die leven hadden, stierf, en het derde deel van de schepen verging.

Openbaring 8:10,11

 • En de derde engel blies de bazuin, en er viel een grote ster, brandend als een fakkel, uit de hemel, en zij viel op het derde deel der rivieren en op de bronnen der wateren.
 • En de naam der ster wordt genoemd Alsem. En het derde deel der wateren werd alsem en velen mensen stierven van het water, omdat het bitter geworden was.

Door de atoomexplosies, de vulkanische uitbarstingen en deze planetoïde Alsem, zal de zon en de maan hun licht niet meer kunnen geven, vanwege de hoeveelheden as in de lucht. De voorziening van gezond drinkwater komt hiermee ten val.

Openbaring 8:12

 • En de vierde engel blies de bazuin, en het derde deel van de zon werd getroffen en het derde deel van de maan en het derde deel van de sterren, zodat het derde deel daarvan verduisterd werd, en de dag voor het derde deel geen licht had en de nacht desgelijks.

Na de grote verdrukking :

Mattheüs 24:29,30

 • Terstond na de verdrukking die dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar glans niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de machten der hemelen zullen wankelen.
 • En dan zal het teken van de Zoon van God verschijnen aan de hemel en dan zullen alle stammen der aarde zich op de borst slaan en zij zullen de Zoon van God zien komen op de wolken des hemels, met grote macht en heerlijkheid.

Handelingen 2:19,20

 • En Ik zal wonderen geven in de hemelen boven en tekenen op aarde beneden: bloed en vuur en rookpilaren.
 • De zon zal veranderen in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en doorluchtige dag des HEEREN komt.

Openbaring 6:12-14

 • En ik zag (in een visioen), toen Hij het zesde zegel opende, en daar geschiedde een grote aardbeving en de zon werd zwart als een haren zak en de maan werd geheel rood als bloed.
 • En de sterren des hemels vielen op de aarde, gelijk een vijgenboom zijn wintervijgen laat vallen, wanneer hij door een harde wind geschud wordt.
 • En de hemel week terug als een boekrol, die wordt opgerold, en alle bergen en eilanden werden van hun plaatsen gerukt.

Openbaring 16:8-11

 • En de vierde engel goot zijn fiool uit over de zon en haar werd gegeven de mensen te verzengen met vuur.
 • En de mensen werden verzengd door de grote hitte en zij lasterden de Naam van God, DIE macht heeft over deze plagen, en zij bekeerden zich niet om HEM eer te geven.
 • En de vijfde engel goot zijn fiool uit over de troon van het beest, en zijn rijk werd verduisterd, en zij kauwden op hun tong van pijn, en zij lasteren de God des hemels vanwege hun pijnen en vanwege hun gezwellen, en zij bekeerden zich niet van hun werken.