Wat vraagt God van ons?

God heeft de juiste weg voor ons.

1 Timothéüs 6: 12

– Strijd de goede strijd van het geloof, grijp naar het eeuwig leven, tot welke gij geroepen zijt, en de goede belijdenis beleden hebt voor vele getuigen.

Filippenzen 3: 12-14

– Niet dat ik het al reeds gekregen heb, of al reeds volmaakt ben; maar ik jaag er naar, of ik het ook mocht grijpen, waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben. Broeders, ik acht niet, dat ik zelf het gegrepen heb. Maar één ding doe ik, vergetende, hetgeen achter is ( het oude leven), strek ik mij hetgeen voor is ( nieuw leven), jaag ik naar het wit ( reinheid in God), tot de prijs der roeping Gods, die van boven is in Christus Jezus.

Openbaring 3: 12, 21

– Die overwint, Ik ( Jezus) zal hem maken tot een pilaar in de tempel van Mijn God, en hij zal niet meer daaruit gaan; en Ik zal op hem schrijven de Naam van Mijn God, en de naam van de stad van God, het nieuwe Jeruzalem, dat uit de hemelen van Mijn God afdaalt, en ook Mijn nieuwe Naam./ Die overwint, Ik zal hem geven met Mij te zitten in Mijn troon, gelijk als Ik overwonnen heb, en ben gezeten met Mijn Vader in ZIJN troon.